NEDEN MÜFREDAT DÖNÜŞÜMÜ

2009 yılından itibaren uzaktan eğitim, 2011 yılından itibaren de açık öğretim kapsamında öğrenci kabul eden fakültemizde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacak geniş kapsamlı bir müfredat dönüşümü hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda tüm programlarımızda ders sayıları belirli oranda azaltılmış ve seçimlik ders statüsü kaldırılarak tüm dersler zorunlu hale getirilmiştir.

           Ders sayılarının belirli oranda azaltılmasının dört yıllık programlarımızda öğrenimlerine devam eden öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm öğrencilerimiz açısından büyük bir fayda sağlayacağı ilk bakışta rahatlıkla görülecektir. Özellikle yarıyıl (vize) sınavlarının da merkezi sınav esaslarına göre yürütülüyor olmasıyla siz öğrencilerimizin pek çoğu 6 hafta sonu (12 gün) boyunca sınava girer hale gelmiş bulunmaktasınız. Bu dönüşümün birinci önemli faydası öğrencilerimizin üzerindeki bu mental ve fiziki yorgunluk ve yoğunluğu almak olacaktır. Bununla birlikte, daha az sayıda dersle muhatap olacak öğrencimizin öğrenimine ara vermeden ya da kaydını dondurma gereği hissetmeden dikkatini, motivasyonunu ve genel başarı düzeyini artırması da diğer önemli beklentilerimiz arasındadır. Ancak bu dönüşümün gerçek nedeni yukarıda ifade edilen faydaların ortaya çıkarılması değildir. Bu dönüşümün asıl gerekçesi, akademik yeterlik ve yetkinliklerin kazandırılmasıdır. Dünyadaki pek çok saygın açık üniversite ya da fakültenin müfredat uygulamaları incelendiğinde öğrenimlerine devam edenlere fazla sayıda ders yüklemesinden ziyade daha az sayıda ama öğrenme kabiliyeti artırılmış yöntemlerle nitelik ve yetkinlik kazandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu yeterlik ve yetkinliklerin kazandırılması için AUZEF olarak bizler de önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren her programın Bilim Kurulu Heyeti tarafından tespit edilen ve AUZEF yönetimi tarafından da uygun görülen müfredatlarla yolumuza devam edeceğiz. Bu müfredatlar yapılandırılırken hangi derslerden muafiyet uygulaması yapılacağına, hangilerinin muhafaza edilmesi gerektiğine tamamen bilimsel bir bakış açısıyla program yeterlik ve kazanımları göz önünde tutularak yine Program Bilim Kurulu Heyetlerinin incelemeleri sonucunda karar verilmiştir. Bu müfredat uygulaması açık ve uzaktan eğitimin ruhuna uygun bir şekilde görsel ve öğrenme kabiliyeti artırılmış ders materyallerinin ön plana çıkmasını sağlayacaktır.

           Yeni eğitim öğretim yılının sizler için başarılı ve hayırlı olmasını dileriz.

AUZEF Yönetimi