Fakültemiz


Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), İstanbul Üniversitesi bünyesinde açıköğretim ve uzaktan öğretim programlarının faaliyetlerini yürüten fakültedir. 2009 yılından itibaren uzaktan öğretim, 2011 yılından itibaren de açıköğretim kapsamında programlara öğrenci kabul eden AUZEF, bu yönüyle Türkiye’deki tek açık ve uzaktan öğretim hizmeti veren fakültedir. 

2018 yılı itibariyle AUZEF bünyesinde 22 Lisans, 20 Ön Lisans ve 7 Lisans Tamamlama programı bulunmaktadır. Bu programların 29’ü Açıköğretim, 18’i AUZEF’e bağlı Uzaktan Öğretim, 2’si de Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Öğretim  programıdır.

AUZEF tüm öğrencilerine dünyanın her yerinde, internet üzerinden İstanbul Üniversitesi standartları ile öğretim görme ve mezun olma fırsatı sunmaktadır.

“Sınavsız İkinci Üniversite” kapsamında, yükseköğretim kurumlarının lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler lisans veya ön lisans açıköğretim programlarına, ön lisans programlarında okuyan/mezun olan tüm öğrenciler ise ön lisans açıköğretim programlarına kayıt yaptırabilirler.

AUZEF Mobil uygulamasıyla zaman ve mekandan bağımsız olarak, öğrencilerimiz ders materyallerine erişim sağlayabilirler.

Tüm platformlar üzerinde İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesine ait logonun kullanımı ve açıklama yapma hakkı yalnızca AUZEF’e aittir.
AUZEF’e ait logonun kullanılması ve/veya kurum adına açıklama yapılması durumunda, ilgili kişi ve hesaplar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.AUZEF Misyon

Dijital eğitim çağının gerekliliklerinin yerine getirilmesinde yükseköğretime öncülük etmek ve geliştirilmiş öğrenme yöntemlerini program ve projeleriyle organize ederek toplumun hayat boyu öğrenme ihtiyacını zaman, mekân ve erişim kısıtı olmadan karşılamak.


AUZEF Vizyon

İstanbul Üniversitesi'nin tarihsel köken ve evrensel kimliğine uygun biçimde, açık ve uzaktan eğitim alanında geleceği şekillendiren ve dünya çapında referans gösterilen bir fakülte olmak.


Temel Değerler

check Strateji ve Kalite Odaklılık
check Sürekli Geliştirme ve Yenilikçilik
check Teknoloji ve Bilgi Odaklılık
check Hayat Boyu Öğrenme Odaklılık
check Evrensellik ve Birey Odaklılıkİstanbul Üniversitesi
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
KALİTE POLİTİKASI

İstanbul Üniversitesi'nin tarihsel köken ve evrensel kimliğine uygun biçimde, açık ve uzaktan eğitim alanında geleceği şekillendiren ve dünya çapında referans gösterilen bir fakülte olma amacına yönelik olarak;


check Öğrencilerimize evrensel normlar çerçevesinde, içerisinde bulunulan çağın gerekliliklerine uygun dijital öğrenme ortamı sunmak,

check Açık ve uzaktan eğitim alanında değişen şartlara ve beklentilere hızlı uyum sağlayacak bilimsel, teknolojik ve inovatif hizmetleri kalite odağından taviz vermeden sürekli iyileştirmek ve geliştirmek,

check Çalışanlarımıza, üstün performansa ulaşabilmeleri için sahip olmaları gereken yetkinlikleri kazandıracak modern insan kaynakları politikalarını uygulamak,

check Geliştirilmiş öğrenme ortamı ve eğitim materyalleri ile Türkiye'de ve dünyada hayat boyu öğrenmeyi teşvik etmek, yaygın hale getirmek ve sürdürülebilir kılmak,

check Faaliyet ve uygulama alanlarımızın tamamında yükseköğretimin ve İstanbul Üniversitesi'nin ilgili mevzuatına uymak,

Kalite politikamızdır.


Prof. Dr. Levent ŞAHİN
DEKAN