DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI İÇİN ÖNEMLİ AÇIKLAMA!

Değerli Öğrencimiz;​
Öğrenci kabul etmeye başladıklarından beri kurulu bulundukları fakültelere bağlı olarak işleyen aşağıdaki programlar 2017 – 2018 eğitim öğretim yılından itibaren AUZEF’e devredilmiştir:

> Halkla İlişkiler ve Tanıtım
> Gazetecilik
> Radyo TV ve Sinema
> Maliye
> İktisat
> İşletme
> Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
> Ekonometri
> Dış Ticaret
> Bankacılık ve Sigortacılık


Önemli Not : Yukarıda yer alan programlara 2017-2018 eğitim öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olanların tüm hakları saklıdır. Dolayısıyla bu öğrencilerimiz öğrenci belgelerini, transkript belgelerini ve diplomalarını bağlı bulundukları fakültelerden alacaklardır. Bununla birlikte 2017-2018 eğitim öğretim yılı itibarıyla kayıt olacak öğrencilerimizin tüm işlem ve eğitim hizmetleri AUZEF tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu değişikliğin en önemli nedeni hem öğrencilerimiz hem de öğretim elemanlarımız açısından önemli sıkıntıların yaşanmasına neden olan iki başlı yönetimin ortadan kaldırılmasıdır. Yapılan bu değişiklikle birlikte öğrencilerimiz pek çok işlemini tek bir merkezden ve çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

2017-2018 eğitim öğretim yılından önce yukarıdaki programlara kayıt yaptırmış olan öğrencilerimiz ile ilgili işlem ve eğitim hizmetlerinde bağlı bulundukları fakültelerin ve AUZEF’in görev ve yükümlülükleri aşağıdaki gibidir:

Bağlı Bulundukları Fakülteler Tarafından Yürütülecek İşlemler:

> Öğrenci belgesi, transkript belgesi ve diploma işlemlerinin yürütülmesi

AUZEF Tarafından Yürütülecek İşlemler:

1. Ders seçme, onaylama, eğitim öğretim ve sınav işlerinin yürütülmesi,

2. Sınav, soru itirazı ve tek ders başvurularının alınması ve değerlendirilmesi,
3. Sınav notlarının değerlendirilmesi ve otomasyona girilmesi,
4. Eğitim öğretim süresi boyunca öğrenci disiplin işlemlerinin yürütülmesi,

AUZEF DEKANLIĞI