AUZEF’te TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Yapıldı

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinde (AUZEF) TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapıldı. 

Dekanlık binası toplantı odasında düzenlenen eğitim programında ISO 9001:2015 Temel Eğitim, Risk Tabanlı Proses Yönetimi, Dokümantasyon Eğitimi ve İç Tetkik Eğitimi konuları anlatıldı. 


Eğitim ile ilgili bilgi veren Kalite Yönetim Sistemi Eğitimcisi Fuat Özkul “Kalite Yönetim Sistemi, farklı disiplindeki yönetim sistemlerini bir arada bulunduran, üst yönetim ve liderlik seviyesinde bunlara yönetim yaklaşımını getiren bir yönetim sistemi. Kalite Yönetim Sistemi ile AUZEF’te iyileşme, yenilikçilik, inovatif davranma, risk yönetimi, finansal yönetim, süreç yönetimi gibi konularda gelişme sağlanacak diyebiliriz.” dedi. 


Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi ile ilgili AUZEF Dekanı Prof. Dr. Levent Şahin de “Yeni bir yönetim ve yeni bir vizyon ile geldik. Allah nasip ederse de önümüzdeki 4 yıl boyunca seçtiğimiz bu vizyon doğrultusunda yenilikleri yapmaya durmadan devam edeceğiz. Kalite Yönetimi zaten AUZEF’in çok içselleştirdiği, EFQM’e dâhil olduğu, yetkinlik belgelerini aldığı, daha öncesinde ISO’nun değişik versiyonlarında sürekli olarak başarılı çıktığı bir yapı. Biz bu eğitimi, ortak bir kalite ve yönetim dilinin oluşturulması amacıyla planladık. Kalite eğitimi, bizim stratejik yönetimimizin içerisindeki paydalardan sadece bir tanesi. Bizim hedefimiz, AUZEF’in gerçek manada bir vizyonunun olması, bu vizyonu doğrultusunda stratejik planının olması, stratejik planının içerisinde gerçekçi, ulaşılabilir, objektif amaçlarının, hedeflerinin, performans göstergelerinin olması ve bu hedeflere, bu amaçlara ulaşırken de kalite yönetiminin ve kalite yönetimi dilinin bu kurumun içerisinde hâkim olabilmesi. Dolayısı ile bu veya buna benzer eğitimler önümüzdeki zaman dilimleri içerisinde sürekli olarak devam edecek. Hatta eğitimler amaçlarımız doğrultusunda yenilenecek. Bu anlamda iddialıyız. Dünyada daha yeni yeni entegre olmuş yönetim modelleri var. Bu modelleri de inşallah önümüzdeki 4 yıl içerisinde tüm çalışanlarımız ile birlikte göreceğiz ve bunu uygulamaya geçireceğiz. İstediğimiz şeylerden ilki AUZEF’in öğrenen örgüt modeline geçmesi. İkincisi ise AUZEF’in grup aklı modelini kullanabilmesi. Yani geleceğe yönelik strateji ve kararların bir veya birkaç kişinin inisiyatifine bağlı kalmadan o kurumun yöneticileri, çalışanları hatta gerektiğinde alt kademe çalışanları da dâhil bütünleşik bir ortam içerisinde alınabilmesi ve kararlar doğrultusunda ortak bir hedefe ilerlenebilmesi. Dediğim gibi, Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi de bu büyük paydanın sacayaklarından bir tanesini oluşturuyor.” diye konuştu.