Üstten Ders Alma Uygulaması İle İlgili Açıklama

Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi programlarında öğrencilerin aşağıdaki şartları sağladıkları takdirde üst yarıyıldan ders alabileceğine ve yönetmelikte gerekli değişikliğin yapılması için Rektörlüğe arzına oy birliği ile karar verilmiştir.

Üstten Ders Alma Koşulları:

1- Kayıt yaptırdığı öğretim yılının ikinci yarıyılından itibaren alması gereken tüm
derslerinden başarılı olanlardan AGNO'su 2,50 ve üstünde olan öğrenciler geçtikleri yarıyılın
derslerinin yanında ön şartlı veya bağlantılı şartlı olmayan üst yarıyılın ders/derslerini de
alabilir.

2- Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının ilk
yarıyılında okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz.

3- Lisans programlarında ikinci yarıyıldan ders alan öğrenci altıncı ve sekizinci
yarıyıllardan; üçüncü yarıyıldan ders alan öğrenci yedinci yarıyıldan; dördüncü yarıyıldan ders
alan öğrenci ise sekizinci yarıyıldan üstten ders alamaz.

4- Üstten alınan dersler ile beraber alınan toplam kredi miktarı yarıyıldaki kredi
yükünün % 50'sinden fazla olamaz