Telafi Sınavı Hakkında Önemli Bilgi

> Telafi sınavları FF, DD ve DC harf notu olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır.
> Öğrencilerimizin herhangi bir başvuru yapmasına gerek yoktur.
> FF harf öğrencinin ilgili dersten başarısız olduğunu gösterir, öğrencinin bu dersin sınavına girmesi zorunludur.
> DD, DC harf notları koşullu geçildiğini gösterir, telafi sınavında işaretleme yapmak öğrencilerimizin tercihindedir, notlarını yükseltmek amacıyla işaretleme yapabilirler, her koşulda telafi sınavından alına not geçerli olacaktır.