Hükümlü/Tutuklu Öğrencilerimizin Sınav Tarihleri Hakkında

Ceza ve Tevkifevlerinde yeterli bilişim altyapısı olmaması ve sebebiyle hükümlü/tutuklu öğrencilerimizin sınavları yüz yüze gerçekleştirilmektedir. Bu öğrencilerimizi Bitirme (Final), Telafi (Bütünleme) sınav tarihleri aşağıdaki şekildedir.

 Bitirme (Final) Sınavı: 18-19 Temmuz 2020
 Telafi (Bütünleme) Sınavı: 15-16 Ağustos 2020