Denver II ve Alana İlişkin Diğer Gelişim Testlerinin Eğitimi Hakkında Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz;
“Denver II Testi”nin eğitimi ile ilgili olarak farklı iletişim kanalları üzerinden Fakültemize olan taleplerinizi ilettiniz. Konu ile ilgili olarak akademik ve bilimsel kıstaslar çerçevesinde fakültemizce yapılan değerlendirmeler nihayete ermiştir. Bu doğrultuda “Denver II” ve alana ilişkin diğer gelişim testlerinin eğitimleri üniversitemizin uzman öğretim üyeleri vasıtasıyla Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde çevrim içi olarak verilecektir. Hangi kurum olursa olsun eğitim alma hakkının hiçbir gerekçe ile engellenmesini tasvip etmediğimizden sizleri bu konuda da mağdur etmeyeceğimizi beyan ediyoruz. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgileri en kısa sürede sizlere duyuracağız.