Bütünleme (Telafi) Sınavı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı bütünleme sınavı 04 - 05 Şubat 2023 tarihlerinde 81 il ve KKTC’de bulunan sınav merkezlerinde gerçekleştirilecektir.
 • Sınavlar, Cumartesi ve Pazar günleri sabah ve öğle olmak üzere toplam 3 oturumda gerçekleştirilecektir.

 • Güncel Ders Materyallerine Ulaşma ve Kapsam
 • Sınav soruları, ilgili derse ait dersin kitabı, videosu ve sunumların güncel versiyonları dikkate alınarak hazırlanmaktadır. Güncel ders materyallerine aksis.istanbul.edu.tr adresindeki ÖYS üzerinden ve AUZEF Mobil üzerinden ulaşabilirsiniz.
 • Öğrencilerimiz bütünleme sınavında ders kitaplarındaki ünitelerin tamamından sorumludur.
 • Çoktan seçmeli sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

 • Sınava Giriş
 • Sınav giriş belgelerinizi auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile alabilirsiniz.
 • Sınav binası ve salonlarına girerken “Öğrenci Kimlik Kartına” ihtiyaç bulunmamaktadır. Sınav salonlarına girebilmek için sadece Sınav Giriş Belgesi ile T.C. Kimlik Kartı veya Sınav Giriş Belgesinde yer alan geçerli diğer resmi kimlik kartlarından herhangi birisinin bulundurulması yeterlidir.
 • Sınav salonlarına cep telefonu ile girilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Bütünleme sınavı, bitirme sınavına giremeyen veya girdiği halde başarısız (FF) ya da koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan öğrenciler için düzenlenmektedir. Bütünleme sınavına herhangi bir başvuru yapmadan girebilirsiniz.
 • DD ve DC harf notunu alan öğrencilerimizin bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmamaktadır; ancak FF alan öğrencilerimizin ilgili dersten başarılı olabilmesi için bütünleme sınavına girme zorunluluğu bulunmaktadır.
 • DD ve DC olan harf notlarını yükseltmek için bütünleme sınavına giren öğrenciler sınavdan FF alırsa, son aldığı not değerlendirileceği için sınav notu FF olarak kalır.
 • Bütünleme sınav oturumlarında koşullu başarılı (DD) ve (DC) harf notu olan derslerden yeni harf notunun oluşması istenmiyorsa, sınav cevap optiklerinde ilgili derse ait sütun işaretlenmemelidir.

 • Sınav Değerlendirme
 • Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.
 • Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/bütünleme sınavının ise %70’tir.

 • Soru İtiraz Süreci
 • 04 - 05 Şubat 2023 tarihinde yapılacak olan bütünleme sınavının tamamlanmasının ardından, sınav sorularının ilanı ve soru itiraz süreci eş anlı olarak, son sınav oturumunun tamamlanmasının ardından aynı gün (05 Şubat 2023) saat 23.59 itibarıyla başlayacak ve 07 Şubat 2023 saat 23.59’da sona erecektir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapanacaktır.
 • Sınav soru kitapçıkları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri- Sınav Kitapçığı” menüsünde ders bazlı olarak yayımlanacaktır.
 • Soru itirazları, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.
 • Soru itiraz işlemleri yapılırken, itiraz edilen soruya ilişkin kitapçık türü ve soru sıra numarası mutlaka doğru işaretlenmelidir.
 • Soru itiraz süreci sona erdikten sonra, itirazda bulunulan sorular, ilgili dersin öğretim elamanı tarafından değerlendirilecektir.
 • Soru itiraz sonuçlarına verilen cevapları, sürecin tamamlanmasının ardından, aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Soru İtiraz” kısmından görüntüleyebilirsiniz.

 • Sonuç İtiraz Süreci
 • Sonuç itirazları, sınava ait sonuçların açıklanmasının ardından 2 iş günü içerisinde aksis.istanbul.edu.tr adresindeki AUZEF Yeni Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden sırasıyla “Sınav İşlemleri - Sınav İtiraz İşlemleri - Sonuç İtiraz” menüleri kullanılarak yapılacaktır. Bu sistemin haricinde bildirilen soru itirazları dikkate alınmayacaktır.


 • Sınavlarınızda başarılar dileriz.