AUZEF Hayat Boyu Öğrenme Platformu Açıldı


İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde Aralık 2018’de faaliyetlerine başlayan “Hayat Boyu Öğrenme” platformu, herhangi bir koşul ya da gereklilik aramaksızın toplumun tamamına fayda sağlamayı ve dileyen herkesi yaygın eğitim sistemi içerisine dahil etmeyi amaçlayan bir yapıda kurgulanmıştır.
AUZEF Hayat Boyu Öğrenme platformunun açılış eğitimi, belki de Türkiye’de doğru ve uygulanabilir bilgiye en fazla ihtiyaç duyulan alanların başında gelen “Çocuk Gelişimi (0-3 Yaş)” başlığında oluşturulmuştur. “Anne Bebek İlişkisi ve 0-3 Yaş Dönemi”, “0-2 Yaş Dönemi Doğal Beslenme” ve “Ebeveyn Destek Sistemi” başlıkları ile üç modül ve bu üç modüle ait 35 adet zenginleştirilmiş eğitim videosu ile üç adet interaktif eğitim kitabından oluşan Çocuk Gelişimi (0-3 Yaş) eğitim kategorisi, kendi alanında önemli başarılara sahip olan akademisyen ve uzmanların ortak ürünü olarak ortaya çıkmıştır.