Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Açıköğretim Ön Lisans Programı

 

 

AUZEF’e bağlı olan Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programı, iki yıllık açıköğretim ön lisans programıdır. 

Programın Amacı; 

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi kapsamında, teknolojik ve profesyonel yetkinliğe, uluslararası platformda iletişim kurabilecek becerilere ve sosyal bilince sahip, analitik düşünce yeteneği gelişmiş, takım ruhu ve dayanışmayı destekleyen, mesleki ve bireysel gelişime açık öğrenciler yetiştirmektir.

 

DETAYLI BİLGİ

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programıyla öğrencilere;

 • Havacılık ve yer hizmetleri alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, faaliyet ve fonksiyonları ile bilme ve kullanabilme,
 • Havacılık sektöründe kullanılan uluslararası kavramlara hakim olma,
 • Değişen verileri yorumlama, değerlendirme ve hızlı çözüm önerileri geliştirebilme,
 • Etkin iletişim kurma becerisine sahip olma,
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

 

 

BAŞVURU KOŞULLARI

 • YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) İle Kayıt
 • Programa kayıt olmak için YKS’ye giriş yaptıktan sonra program için tercih yapabilirsiniz. ÖSYM tarafından fakültemize yerleştirildiğiniz takdirde kayıt hakkı elde edersiniz.
 • Yatay Geçiş Sınavı ile Kayıt
 • Yatay geçiş ile fakültemize kayıt olmak isteyen öğrencilerin istenilen koşulları sağlayıp başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yatay geçiş duyuru ve başvuruları için https://ogrenci.istanbul.edu.tr adresini takip edebilirsiniz.
 • YÖS İle Kayıt
 • Programa kayıt olmak için YÖS’e girmiş ve istenilen koşulları sağlamış olmanız gerekmektedir. Detaylı bilgi için: https://yos.istanbul.edu.tr
  İstanbul Üniversitesi tarafından fakültemize yerleştirildiğiniz takdirde kayıt hakkı elde edersiniz.
 • İkinci Üniversite Kapsamında Sınavsız Kayıt
 • Programa kayıt olmak için gerekli şartları sağlayarak fakülteye başvuru yapmanız gerekmektedir. Herhangi bir lisans/önlisans bölümünde okuyor ya da lisans/önlisans bölümü mezunuysanız programa başvuru yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için https://ikinciuniversite.istanbul.edu.tr/tr/_ adresini ziyaret ediniz.

 

DERSLER VE DERS MATERYALLERİ

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı; İşletme Yönetimi, Temel Hukuk, Hava Ulaştırma Ekonomisi, Yer Hizmetleri İşletmelerinde Muhasebe, Havacılıkta Risk ve Kriz Yönetimi gibi alanlar üzerine zorunlu derslerden oluşmaktadır. Programın en büyük özelliği ders materyallerinin tamamının e- öğrenme yöntemiyle hazırlanmış olmasıdır.
Öğretim Sistemi Platformu tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde düzenlenmiş ve öğrencinin rahat bir şekilde çalışabilmesi için sisteme ders notları, sunumlar, videolar ve ileri öğretim materyali olarak hazırlanan Faz 2 içerikleri yüklenmiş olup basılı materyal bulunmamaktadır. 
Programla ilgili her konuda https://auzefcozum.istanbul.edu.tr adresinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


 

 

SINAVLAR VE ÖLÇME DEĞERLENDİRME

Sınav Uygulama Şekli
Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınav Uygulamaları Hakkında
Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. https://auzef.istanbul.edu.tr/tr/content/olcme-degerlendirme/sinavlar-hakkinda

 

MEZUNİYET

 •  Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,
 •  FF harf notlu derse sahip olmamak,
 •  2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
 •  Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak.

 • Uyarı:Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca AKTS sayıları artırılabilir.

 

KARİYER OLANAKLARI

Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Ön Lisans Programı mezunları;

 • Havalimanı yer hizmetleri işletmelerinin tüm ilgili departmanlarında,
 • Bilet satış vb. alanlarda faaliyet gösteren tüm acente benzeri işletmelerde,
 • Yer hizmetleri benzeri hizmetler sunan turistik tesislerde,
 • Yer hizmetleri ile ilgili hizmet sunan danışmanlık ve eğitim kuruluşlarında,
 • Üniversitelerde ve lojistik meslek liselerinde,
 • Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı gibi ilgili devlet kurumlarında çalışabilirler.