Ölçme Değerlendirme

Sınav Uygulama Şekli

  Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.
Sınav Uygulamaları Hakkında

Sınavlar Hakkında

  Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.
  Bazı Uzaktan Öğretim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.
Klasik Sınav

edit Klasik sınav; açık uçlu, yorum gerektiren ve cevabın konuyla ilgili cümleler halinde belirtildiği sınav türüdür.
edit Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.
edit Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteği üzerine değişir.
edit Ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarında klasik sınav sonuçları test sonuçları ile aynı gün ilan edilmez.
edit Klasik sınavdaki sınav kâğıtları ilgili dersin öğretim görevlisine gönderilir, öğretim görevlisi kâğıtları okur ve sonuçları birimimize gönderir. Bu işlemlerden sonra sonuçlar ilan edilir. Bu sebepten klasik sınavların ilanında gecikmeler yaşanabilir.
edit Klasik sınavlar sadece otomasyon sisteminden ilan edilir. Bu ilana kadar ölçme ve değerlendirme platformlarında klasik sınav sonuçları 0 olarak görünmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınmamalıdır.
Sözlü Sınav

edit Sözlü sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.
edit Sınavın uygulaması ve sonuçların ilanı programın bağlı olduğu Fakülte tarafından gerçekleştirilir.
edit Sınav esnasında ilgili dersin öğretim görevlisi sınav merkezinde bulunur.
edit Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.
edit Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.
Sınav Takvimi ve Sınav Tarihleri
  Sınav tarihleri ve uygulama esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime buradan ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.
Sınav Merkezi Tercihleri
  Ara sınav, Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) sınavları ise akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde fakültemizin uygun gördüğü sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleşmektedir. Sınavlar için sınav merkezi tercihleri her yarıyıl fakültemizce belirlenen tarih aralığı içinde alınır. Tercihlere ait duyuru sınav merkezi tercihleri için belirlenen tarihten en az bir hafta önce web sayfasından duyurulur.
Ölçme ve Değerlendirme
  Fakültemizde ölçme değerlendirme AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşecektir. Ölçme değerlendirmeye ilişkin kurallar yönetmeliğin beşinci bölümünde bulunmaktadır. Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

 

 

Ara Sınav, Bitirme, Bütünleme ve 3 Tek Ders sınavları ile ilgili duyuruları görmek için tıklayınız.

edit Ara sınavlar öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.
edit Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.
edit Aksi belirtilmediği sürece öğrencilerimiz ilk yedi haftanın konularından sorumludur.
Ara Sınav (Vize)

edit Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.
edit Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.
edit Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.
edit Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.
edit Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.
edit Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
edit Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.
edit Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

 

 

 

 

edit Bitirme sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.
edit Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.
edit Öğrenciler dönem boyunca gördüğü konulardan sorumludur.
Bitirme Sınavı (Final)
edit Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.
edit Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.
edit Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.
edit Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.
edit Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.
edit Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
edit Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.
edit Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

 

 

 

 

edit Telafi sınavı öğrencilerin bitime sınavı sonucunda FF, DD, DC harf notu aldığı dersler için düzenlenir.
edit Telafi sınavları öğrencilerin tercih ettiği sınav merkezlerinde merkezi sistemle “sınavların akademik takvimde belirlenen tarih ve saatte bütün sınav merkezlerinde eş zamanlı” ve gözetimli olarak yüz yüze yapılır.
edit DD ve DC notu olan derslerden telafiye giren öğrenci FF alırsa sınav notu FF olarak kalır.
Bütünleme Sınavı (Telafi)
edit DD ve DC derslerinizden telafi notu oluşması istenmiyorsa ilgili derse ait sütun optiklerde işaretlememelidir.
edit Öğrencilerimiz sınavlarına “Sınav Merkezi Tercihi” döneminde tercih ettikleri sınav merkezinde girmek zorundadırlar.
edit Öğrenciler dönem boyunca gördüğü konulardan sorumludur.
edit Sınavlar cumartesi sabah ve öğle, pazar sabah ve öğle olmak üzere 4 oturumda gerçekleştirilir.
edit Hangi dersin hangi oturumda olacağı ölçme ve değerlendirme birimince ilgili bölümün dönem dersleri dikkate alınarak hazırlanır.
edit Öğrenciler dersinin/derslerinin bulunduğu sınav oturumlarında sınav alınır.
edit Sınavlarda aksi belirtilmediği sürece her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir. Sınav süresi her oturum için ders sayısı X 30 dk. ya göre belirlenir.
edit Sınav bina ve salonlarına girerken Öğrenci Kimlik Kartına gerek yoktur.
edit Ara sınavların uygulaması ve değerlendirmeye etki oranı ilgili ayrıntılı bilgi AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
edit Öğrencilerimiz sınav salonuna girebilmeleri için Sınav Giriş Belgesi ve Nüfus Cüzdanı yeterlidir.
edit Sınav salonlarına CEP TELEFONU ile kesinlikle girilemez.

 

 

 

 

edit Mezuniyete üç ders sınavı eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılır.
edit Tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. ( Lisans öğrencileri 8. , önlisans öğrencileri 4. yarıyılı tamamlamış olmalıdır.)
edit Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler en fazla üç tane DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.
Üç Tek Ders Sınavı
edit Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur.
edit Eğitim öğretim yılı içerisinde ilgili dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş (devamlı öğrenci) olan öğrenci mezuniyete üç ders sınavına giriş yapabilir.
edit Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/ başarılı olamayan öğrenciler “Üç Ders Sınavı” na giremez.
edit Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.
edit Her ne sebeple olursa olsun ‘Üç Ders Sınavı’ na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.

 

 

 

 

check Sınav merkezi tercih işlemleri fakültemiz Ölçme ve Değerlendirme birimi yönetiminin belirlediği tarihler arasında gerçekleşmektedir.
check Sınav merkezi tercih işlemlerinin başlamasından önce fakültemiz ana sayfasından başlangıç ve bitiş tarihlerinin yer aldığı ayrıntılı bir duyuru paylaşılmaktadır.
check  ”Sınav Merkezi” tercihleri sınav merkezi tercih işlemleri için belirlenen tarih aralığında http://sinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden öğrenciler tarafından yapılacaktır.
check Ana sayfa duyurusunda belirtilen tarih aralığında tercih yapmayan öğrencilerimizin sınav merkezi;
  •  2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılı öncesinde kayıt yaptıran öğrencilerimiz için 2017-2018 Bahar dönemindeki Telafi sınav merkezi olarak belirlenecektir.
  •  2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılında kayıt olan öğrencilerimiz için AKSİS’ten bildirdikleri ikamet şehirleri olarak belirlenecektir.
check Sınav merkezi tercihi aşamasında engelli ve hükümlü öğrencilerimizin, durumlarıyla ilgili bilgileri hatasız olarak aktarmaları gerekmektedir.
check İletişim bilgileriniz eğitim öğretim faaliyetleri başta olmak üzere tüm bilgilendirmelerde kullanılacaktır.
check Eksik veya hatalı iletişim bilgisi verilmesi nedeniyle yaşanabilecek sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir.
check Fakültemize bağlı tüm programlara kayıtlı öğrenciler (2017 – 2018 eğitim öğretim yılından itibaren AUZEF’e devredilmiş uzaktan eğitim programları dahil) bütün sınav merkezlerini tercih edebilir.

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SINAV MERKEZLERİ VE ADRESLERİ
ŞEHİR
KAMPÜS
ADRES
1.ADANA
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Ç.Ü. Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü Zemin Kat Balcalı Mah. 01330 Sarıçam / ADANA
2.ADIYAMAN
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Adıyaman Ünv. Uzem Müdürlüğü / ADIYAMAN
3.AFYON
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
Gazlıgöl yolu üzeri. Afyon Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, Veteriner Fakültesi Yanı. TUAM binası il sınav koordinatörlüğü. Afyonkarahisar / Merkez
4.AĞRI
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Erzurum yolu 4 km 04100 Merkez / AĞRI
5.AKSARAY
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Aksaray Üniversitesi Adana yolu 7.Km. E-90 karayolu üzeri Merkez 68100/AKSARAY
6. AMASYA
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Amasya Üniversitesi Akbilek Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cd (Kılıçaslan Cd.), 05100 Amasya Merkez/Amasya
7.ANKARA(MERKEZ)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü
ANKARA 1.BÖLGE (ETLİK MERKEZLİ)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / MEB OKULLARI
Etlik, Keçiören, Ulus, Altındağ, Pursaklar, Mamak, Yenimahalle Etlik Yakınları.
ANKARA 2. BÖLGE (BİLKENT MERKEZLİ)
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ / MEB OKULLARI
Bilkent, Çankaya, Çayyolu, Ümitköy, Batıkent-Yenimahalle Bilkent Yakınları, Sincan, Etimesgut, Eryaman, AŞTİden ulaşımlı.
8.ANTALYA
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreterlik Kampüs / ANTALYA
9.ARDAHAN
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü, Çamlıçatak Mevkii, Ardahan 75002
10. ARTVİN
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Fidanlık Mah.Kapı Nu.110 08000 Seyitler Yerleşkesi / ARTVİN
11.AYDIN
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı Efeler / AYDIN
12.BALIKESİR
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Balıkesir Üniversitesi Rektörlük Binası
13.BARTIN
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Bartın Üniversitesi Rektörlüğü Merkez / BARTIN
14.BATMAN
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
Batman Üniversitesi, Merkez Kampüsü, 72060 Batman, Türkiye
15.BAYBURT
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü Dede Korkut Külliyesi 69000 / Bayburt
16.BİLECİK
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğü Bahçelievler Mahallesi Abdülhamit Han Bulvarı 11230 Merkez / BİLECİK
17.BİNGÖL
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Bingöl Üniversitesi Selahaddin-i Eyyubi Mah. Aydınlık Cad. No: 1 Posta Kodu: 12000 Bingöl / TÜRKİYE
18.BİTLİS
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi Beş Minare Mah. Ahmet Eren Bulvarı PK:13000 Merkez/Bitlis
19.BOLU
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gölköy Yerleşkesi 14030 – Merkez / Bolu
20.BURDUR
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi 15030 / BURDUR
21.BURSA
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü 16059 Görükle Bursa
22.ÇANAKKALE
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ TERZİOĞLU YERLEŞKESİ
23.ÇANKIRI
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı Kampüsü Rektörlük Binası Merkez / Çankırı
24.ÇORUM
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum / TÜRKİYE
25.DENİZLİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A Blok AÖF Sınav Koordinatörlüğü /DENİZLİ
26.DİYARBAKIR
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
DİCLE ÜNV. Fen Fakültesi KAMPÜS-SUR/DİYARBAKIR
27.DÜZCE
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Düzce Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi/Düzce
28.EDİRNE
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Balkan Yerleşkesi / EDİRNE
29.ELAZIĞ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Fırat Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlık Binası, Rektörlük Kampüsü, 23119, ELAZIĞ
30.ERZİNCAN
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
Erzincan Üniversitesi Rektörlüğü Fatih Mahallesi, 24100, ERZİNCAN
31.HATAY
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Atatürk Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, 25240 Yakutiye/ERZURUM
32.ESKİŞEHİR
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Meşelik Kampüsü, F1 Blok, 26480, Eskişehir
33.GAZİANTEP
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı GAZİANTEP
34.GİRESUN
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Giresun Üniversitesi Gaziler Mahallesi, Prof. Ahmet Taner Kışlalı Cd, 28200 Giresun Merkez/Giresun
35.GÜMÜŞHANE
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
Gümüşhane Üniversitesi, Gümüşhanevî Kampüsü, Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane.
36.HAKKARİ
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
Hakkari Üniversitesi Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/Hakkari
37.HATAY
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HATAY İL SINAV KOORDİNATÖRLÜĞÜ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR SÖKMEN KAMPÜSÜ REKTÖRLÜK BİNASI A-BLOK GİRİŞ KAT. ANTAKYA/HATAY
38.IĞDIR
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, & Karaağaç Kampüsü, 76000 Merkez/Iğdır Merkez/Iğdır
39.ISPARTA
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlük Binası Batı Yerleşkesi Isparta
40.İSTANBUL
MARMARA ÜNİVERSİTESİ / MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ /MEB OKULLARI
Kadıköy İlçesi ve yakınları.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / MEB OKULLARI
İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi ve çevresinde bulunan Meb okulları.
BEŞİKTAŞ İLÇESİ MEB OKULLARI
Beşiktaş – İstanbul
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ / MEB OKULLARI
İstanbul Üniversitesi Beyazıt Yerleşkesi ve çevresinde bulunan Meb okulları.
MEB OKULLARI
Kartal İlçesi ve yakınları.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ/MEB OKULLARI
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi 34722 Kadıköy – İstanbul
41.İZMİR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
D.E.Ü. DOKUZÇEŞMELER KAMPÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM UYG. VE ARŞ. MERKEZİ BUCA/İZMİR
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / MEB OKULLARI
Konak, Karabağlar, Balçova, Buca, Gaziemir İlçeleri
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / MEB OKULLARI
Bornova, Karşıyaka, Çiğli İlçeleri
42.KAHRAMANMARAŞ
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F. İktisat Bölümü, avşar Kampüsü Onikişubat/Kahramanmaraş
43.KARABÜK
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Karabük Üniversitesi Balıklar Kayası Mevkii Demir Çelik Kampüsü Karabük
44.KARAMAN
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Yunus Emre Yerleşkesi 70200 Karaman / Türkiye
45.KARS
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü (36100) Merkez / KARS
46.KASTAMONU
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü (Cumhuriyet Meydanı Yanı) Cebrail Mahallesi 10 Aralık Caddesi No:15 Posta Kodu: 37200 KASTAMONU/TÜRKİYE
47.KAYSERİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (SAFİYE ÇIKRIKÇIOĞLU MYO 2. KATI) KAYSERİ
48.KIBRIS / LEFKOŞA
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Blv, Lefkoşa
49. KIRIKKALE
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
Kırıkkale Üniversitesi Ankara Yolu 7. Km 71450 Yahşihan/Kırıkkale
50. KIRKLARELİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
TEKNİK BİLİMLER MYO KARAHIDIR MAH. HARMANLIK MEVKİ KIRKLARELİ
51.KIRŞEHİR
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bul. No:134 KİLİS
52.KİLİS
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Umuttepe Yerleşkesi, 41380, Kocaeli
53.KOCAELİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Kocaeli Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı, Umuttepe Yerleşkesi, 41380, Kocaeli
54.KONYA
KONYA NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Köyceğiz Kampüsü Dere Aşıklar Mah. Demeç Sok. No:38 Meram/Konya
55.KÜTAHYA
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Yerleşkesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Binası Oda No:107 (05549030701)
56.MALATYA
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ A BLOK BATTALGAZİ/MALATYA
57.MANİSA
CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
MCBÜ Spor Bilimleri Fak. Ahmet Bedevi Mah. Halil Erdoğan Cd. No:30 Şehzadeler Manisa Atatürk Spor Salonu İçi
58.MARDİN
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğü Devlet Hastanesi yanı Ösy İl Sınav Koordinatörlüğü (Tel : 482 213 60 60 ) Cep :530 690 27 67)
59.MERSİN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI YENİŞEHİR / MERSİN
60.MUĞLA
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK 2. KAT KÖTEKLİ MUĞLA
61.MUŞ
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
Muş Alparslan Üniversitesi Külliyesi, 49250-Güzeltepe / MUŞ
62.NEVŞEHİR
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğü 2000 Evler Mah. Zübeyde Hanım Cad. 50300 / Nevşehir
63.NİĞDE
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü, Merkez Yerleşke, Bor Yolu Üzeri, Niğde, 51240
64.ORDU
ORDU ÜNİVERSİTESİ
Ordu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. / ORDU
65.OSMANİYE
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlük Binası Yazı İşleri
66.RİZE
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Zihni Derin Yerleşkesi – Fener Mahallesi 53100 Merkez / RİZE
67.SAKARYA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Üniversitesi Esentepe Kampüsü Rektörlük Binası Serdivan / SAKARYA
68.SAMSUN
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
On Dokuz Mayıs Üniversitesi. Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Kurupelit Kampüsü. Atakum / SAMSUN
69.SİİRT
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi Pınarca Köyü Veysel Karani Mah. Üniversite Cad. Merkez 56100 / SİİRT
70.SİNOP
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Sinop Üniversitesi Korucuk Köyü Trafo Mahallesi No:36 57000 / SİNOP
71.SİVAS
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Cumhuriyet Üniversitesi İl Sınav Koordinatörlüğü Merkez/ SİVAS
72.ŞANLIURFA
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Harran Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO. Yenişehir Kampüsü / ŞANLIURFA
73.ŞIRNAK
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
Şırnak Üniversitesi Yeni Mahalle Cizre Caddesi Mehmet Emin Acar Kampüsü 73000 / ŞIRNAK
74.TEKİRDAĞ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü Süleymanpaşa / TEKİRDAĞ
75.TOKAT
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Gaziosmanpaşa Ünivertsitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Taşlıçiftlik Kampüsü / TOKAT
76.TRABZON
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 61080 / TRABZON
77.TUNCELİ
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ
Munzur Üniversitesi Aktuluk Mahallesi Üniversite Yerleşkesi Merkez/TUNCELİ
78.UŞAK
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
Uşak Üniversitesi Rektörlüğü Ankara İzmir Yolu 8.Km Bir Eylül Kampüsü, Merkez / UŞAK
79.VAN
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
YYÜ. Enstitüler Bina Girişi. ÖSYM Bürosu. VAN
80.YALOVA
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Çınarcık Yolu üzeri, Merkez Yerleşkesi 77200 / YALOVA
81.YOZGAT
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Medrese Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:118 66200 Yozgat
82.ZONGULDAK
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlük Binası Farabi (Merkez) Kampüs 67100 ZONGULDAK
NOT: İlgili fakülte/yüksekokul yönetim kurulu kararı gereği İLİTAM, Türk Dili ve Edebiyatı, Adalet programlarının sınavları sadece İstanbul’da yapılacaktır.

 

 

  Öğrenciler sınav giriş belgelerini belirlenen tarihler arasında http://sinav.istanbul.edu.tr adresinden AKSİS kullanıcı adı ve şifresini kullanarak alabilirler.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'ni görmek için tıklayınız.

Fakültemizin "Sınav Uygulama Yönergesini" görmek için tıklayınız.

  Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO) ve Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO) kavramları, öğrencinin bir üst yarıyıldan ders alıp alamayacağının, DC ve DD aldığı derslerden geçip geçemeyeceğinin, öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olup olamayacağının ve mezun olursa mezuniyet derecesinin ne olacağının belirlenmesinde kullanılır.
1- AĞIRLIKLI NOT ORTALAMASI (ANO)
Sınıfta Oturan Öğrenci Görseli


  Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO), bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesabı, her öğrenci ve her yarıyıl için ayrı ayrı yapılır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği bağıl notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları) bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Toplam sonuç söz konusu derslerin kredi saatleri toplamına bölünerek ANO bulunur(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır.
  ANO hesaplaması, her yarıyıl için ayrı ayrı yapıldığı için ANO belirli bir yarıyıla özgü ortalama değeridir. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb. Başarı notları G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi, ANO hesaplamasına katılmaz. Bir öğrencinin belirli bir yarıyıl için ANO’sunun hesaplanabilmesi için:
  1. O yarıyılda aldığı derslerin neler olduğunun,
  2. Bu derslerin kredi saatlerinin,
  3. Öğrencinin bu derslerde aldığı dört üzerinden bağıl notların bilinmesi gereklidir.
A) KREDİ

  Her dersin bir kredisi vardır. Bu değer, dersin haftalık teorik ve pratik ders saati sayılarından elde edilir. Örneğin; A dersinin haftada 4 saat teorik, 6 saat de pratik uygulaması olsun. Teorik ders saati olduğu gibi yani dört kredi olarak, pratik saatlerinin ise yarısı (6/2=3) alınarak toplanır ve ilgili dersin toplam kredisi bulunur. Bu hesap sonucunda A dersinin kredisi 7’dir. Diğer bir örnekte, B dersinin teorik kısmı 2 saat, uygulaması ise 3 saat olsun;
  B Dersinin kredi hesaplamasında görüldüğü gibi bir dersin kredisi tam sayı olabildiği gibi kesirli sayı da olabilmektedir.
ANO Hesaplama Görseli

 

 

B) BAĞIL NOT

Öğrencilerin aldığı harfli başarı notlarının, ağırlık katsayı değerleri(yani 4 üzerinden karşılıkları) aşağıdaki tabloda verilmektedir:
Bağıl Not
2. AĞIRLIKLI GENEL NOT ORTALAMASI (AGNO)

  AGNO hesabında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür(Tablo 1). Sonuç, virgülden sonra iki hane yürütülerek yuvarlatılır. Bu hesaplama her öğrenci için ayrı ayrı yapılır. Başarı notları, G(Geçti) ile takdir edilen Güzel Sanatlar dersi AGNO hesaplamasına katılmaz.
  AGNO hesaplamalarında yarıyıllar ayrı ayrı gözetilmez, bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir. Vurgulanması gerekli önemli bir nokta AGNO’nun, yarıyılların ANO’larının basit aritmetik ortalaması olmadığıdır.
  Aşağıdaki tabloda, bir öğrencinin üç yarıyıl boyunca aldığı derslerin kredilerine ve bu derslerde almış olduğu bağıl notlara göre ANO ve AGNO’larının nasıl hesaplandığını göstermektedir.
1. Yarıyıl 2. Yarıyıl 3. Yarıyıl
A) AGNO’NUN KOŞULLU GEÇME VE DERS ALMA İŞLEMİNDEKİ FONKSİYONU

  AGNO değeri, bir öğrencinin koşullu geçme konumuna geldiği(yani DC ve DD aldığı) derslerden geçip geçemeyeceğinin ve bir sonraki yarıyıldan ders alıp alamayacağının belirlenmesinde kullanılır. Bunun için öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına bakılır. Burada unutulmaması gereken temel kural, son iki yarıyıl AGNO’ları ne olursa olsun bir dersten FF alan öğrencinin öncelikle o dersi tekrarlamak zorunda olduğudur.
  Öğrenciler için aşağıdaki üç durumdan biri söz konusudur:
  i) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80 baraj değerinin üzerinde ise:
check Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır.
check Öğrencinin son iki yarıyılda hiç F notu yoksa, bu gibi öğrencilere “Başarılı Öğrenci” denir.
check Eğer FF olan dersi varsa, öğrenci öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
check Öğrenci eğer isterse DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilir.
check DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin bu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
  ii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının biri 1.80’in üzerinde, diğeri altında ise, bu tip öğrencilere “Sınamalı Öğrenci” adı verilir.
check Öğrenci bir sonraki yarıyıla kayıt yaptırır ve bu yarıyıldaki dersleri alır, ancak öğrenci -eğer varsa- öncelikle FF aldığı dersleri tekrar almak zorundadır.
check Öğrenci, -eğer isterse- DD ve DC aldığı derslerdeki notunu yükseltmek amacıyla bu gibi dersleri tekrar alabilir.
check Tekrarlanan dersler için ANO ve AGNO hesaplamalarında öğrencinin söz konusu derslerden aldığı en son not geçerlidir.
  iii) Bir öğrencinin tamamladığı son iki yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in altında ise, bu gibi öğrencilere “Başarısız Öğrenci” denir.
check Başarısız öğrenciler, kesinlikle üst yarıyıldan ders alamazlar.
check Başarısız öğrenciler, sadece iki yarıyıl önce FF, DC ve DD aldıkları dersleri almak zorundadırlar. CC ve üzerinde not aldıkları dersleri ise tekrarlamazlar; aldıkları notlar geçerli kalır.
check Başarısız öğrenciler, tekrarladıkları yarıyıl sonunda AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başarırlarsa; bir üst yarıyıla kayıt yaptırabilir, o yarıyılın derslerinden alabilirler.
check AGNO’larını 1.80’in üzerine çıkarmayı başaran öğrenciler eğer isterlerse DD ve DC aldıkları derslerdeki(eğer dersler o dönem açılıyorsa) notlarını yükseltmek amacıyla bu dersleri tekrar alabilirler.
check ANO ve AGNO hesabında tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en son not geçerlidir.

 

 

  Bu bilgiler ışığında, Tablo 1’de örneklenen öğrencinin durumu incelendiğinde:
check 3. yarıyıla geldiğinde bu yarıyıldaki dersleri alabilir; çünkü 1. yarıyılda elde ettiği AGNO değeri 1.80’in altında olmasına karşın, 2. yarıyılda AGNO notunu 1.80’in üstüne taşıyabilmiştir.
check İlk yarıyıldaki (güz yarıyılı) AGNO’su 1.80’in altında kaldığı için bu öğrenci sınamalı öğrenci konumundadır.
check Öğrenci, eğer 1. ve 2. yarıyıllarda FF almış olsaydı; bu dersleri mutlaka tekrar almak durumunda kalacaktı. Öğrencinin ilk iki yarıyılda F notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders alması gerekmemektedir.
check Öğrenci, AGNO’sunu yükseltmek isterse; kendi isteğiyle 1. ve 2. yarıyıllarda öncelikle DD ve DC aldığı derslerini (örnekte A, B ve D dersleri) tekrar alabilecektir. Öğrencinin AGNO hesaplamasında tekrarladığı bir dersten aldığı en son not kullanılacaktır.
check Eğer öğrenci, 1. ve 2. yarı yılların her ikisinde de AGNO notunu 1.80’in altında tutsaydı başarısız öğrenci konumuna düşecek ve 3. yarıyıldan ders alamayacaktı. Sadece 1. ve 2. yarıyıllarda F, DD ve DC (örn. A, B ve D dersleri) aldığı derslerine kayıt yaptırıp öncelikle onları kurtarması için yönlendirilecekti.
check Öğrenci, 4. yarıyıla geldiğinde ise son iki (yani 2. ve 3.) yarıyıldaki AGNO’larının her ikisi de 1.80’in üzerinde olduğu için 4. yarıyıldaki bütün dersleri alabilecektir. Öğrencinin 2. ve 3. yarıyıllarda FF notu olmadığı için, bu iki yarıyıldan ders tekrarlaması gerekmemektedir. Ancak öğrencimiz AGNO’sunu yükseltmek isterse, kendi isteğiyle önceki yarıyıllarda aldığı dersleri 4. dönem dersleri ile çakışmamak kaydıyla tekrar alabilecektir (Tablo 1, Şekil 1). Öğrencinin tekrarladığı bu derslerden aldığı en yüksek not AGNO hesaplamasında kullanılacaktır.
B) AGNO’NUN MEZUNİYET DURUMUNDAKİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖNEMİ

  Öğrencilerin bir bölümden mezun olabilmeleri için şu iki şartı gerçekleştirmiş olmaları gereklidir:
  1. Yönetmeliklerde belirtilen tüm çalışmaları(ders, staj, tez çalışması vb.) tamamlamış olmaları,
  2. Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nın en az 2.00 olması
  Mezuniyet Not ortalaması (AGNO)’nı, (2.00) tutturamayan öğrenci, mezun olamaz. Bu durumdaki öğrenciler öncelikle DD ve DC bağıl notu aldıkları derslerden bazılarını tekrarlayarak ortalamalarını 2.00 veya üzerine çıkarmayı hedeflerler. AGNO’ları 2.00’in üzerine çıkan öğrenciler, mezuniyete hak kazanırlar.
  Öğrenciler, almaları gereken tüm derslerden başarılı olarak üniversite öğretimini tamamladıklarında ve AGNO’larını 2.00 değerinin üzerine yükselttiklerinde tüm dersleri içerecek şekilde hesaplanan AGNO, o öğrencilerin mezuniyet derecelerini gösterecektir.
   Şekil 1: Bir öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına göre yeni yarıyılda nasıl ders alması gerektiğini gösteren akış şeması.
Bir öğrencinin son iki yarıyıldaki AGNO’larına göre yeni yarıyılda nasıl ders alması gerektiğini gösteren akış şeması.