Mezuniyet

 

Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca gerekli kredi/AKTS miktarını alıp başarıyla tamamlamak,

school  “FF” harf notlu derse sahip olmamak,
school  2.00 ve üzeri genel not ortalamasına sahip bulunmak (AGNO),
school Tüm dönemlere ait zorunlu derslerin tamamını almak,
school Seçmeli derslerini grup kurallarınca tamamlamış olmak. (2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi girişliler için geçerlidir.)

UYARI:
Fakülte Yönetim Kurulu Kararınca AKTS sayıları artırılabilir.

Mezuniyet Koşulları

 

 

 

Mezun statüsündeki tüm öğrenciler;

school  E-imzalı diplomalarını AKSİS otomasyon sistemi üzerinden alabilir.
school  E-imzalı diploma ile birlikte mezuniyet bilgileri eş zamanlı olarak YÖKSİS’e işlenir.
school  E-DEVLET üzerinden mezuniyet belgesi alınabilir.
NOT:
Kare kod sistemi ve doğrulama linki ile e-diploma tüm kurumlarda kontrol edilebilmektedir. Bu uygulama sayesinde belge güvenliği en üst seviyeye taşınarak sahte ve taklit diploma gibi öğrencilerimizin emeğini tehdit eden durumlar ortadan kaldırılmıştır. (5070 numaralı Elektronik İmza Kanunu 15.01.2004 tarihinde TBMM Genel Kurulunda kabul edilmiştir.)

Mezuniyet Belgesi