TELAFİ SINAVLARI HAKKINDA ÖNEMLİ HATIRLATMA

Değerli Öğrencilerimiz,

Telafi sınavları harf notu FF DD ve DC olan derslere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanır. FF adı geçen dersten başarısız olunduğunu gösterir ve bu dersin telafi sınavına girme zorunluluğu vardır. DD ve DC harf notları ise şartlı geçişi ifade eder. Öğrencilerimiz isterlerse DD ve DC harf notu olan derslerin sınavlarına ortalamalarını yükseltmek için girebilirler. DD ve DC harf notunun değişmesini istemeyen öğrencilerimiz ilgili ders için telafi sınavında kesinlikle işaretleme yapmamalıdır, en son oluşan sınav sonucu geçerli olacaktır.