Tutuklu ve Hükümlü Öğrencilerimiz için Arasınav Duyurusu

AUZEF Yönetim Kurulunun 22.04.2020 tarihli 5/1 kararı gereğince; 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavının çevrimiçi (online) sınav yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Cezaevlerinde çevrimiçi (online) sınav imkanı bulunmaması nedeniyle tutuklu ve hükümlü öğrencilerimizin ara sınavları 04 Temmuz 2020 - 05 Temmuz 2020 tarihlerinde gözetimli olarak yapılacaktır.