Mezuniyete Üç Ders Sınavının Tekrar Taleplerine İlişkin Duyuru

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19’uncu maddesinde belirtildiği üzere Mezuniyete Üç Ders Sınavının eğitim öğretim yılı sonunda bir defa yapılacağı, sınav tarihlerinin Dekanlık tarafından belirlenerek akademik takvimle birlikte ilan edileceği hüküm altına alınmıştır.

2018-2019 eğitim öğretim yılı mezuniyete üç ders sınav tarihi belirlenirken; diğer kurumların yapmış olduğu merkezi sınavlar, mevcut eğitim öğretim yılının bitiş tarihi, bir sonraki eğitim öğretim yılının başlangıcı göz önünde bulundurulmuş ve yeni eğitim öğretim yılı kayıt sürecini aksatmayacak şekilde en ileri tarihte (7 Eylül 2019) yapılmasına karar verilmiştir.

Akademik takvimde belirtilen sınavlara herhangi bir sebeple katılmayan öğrenciler için mazeret sınavı veya başka bir tekrar sınavının yapılmayacağı yönetmelikle hüküm altına alınmış olup kitlesel eğitim sunulan fakültemizde sınavların merkezi olarak yapılması nedeniyle ek bir sınavın yapılması teknik olarak da mümkün bulunmamaktadır. 

Öğrencilerimizin mağdur olmamaları için akademik takvimin belirlenmesinde kurumlarla işbirliği yapılmakta, öğrencilerimize optimum fayda sağlayacak şekilde gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Bilgilerinizi rica eder, başarılar dileriz.

AUZEF DEKANLIK