MERKEZİ PUAN İLE YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

“Merkezi Yerleştirme Puanı Ek Madde-1” yatay geçiş yoluyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi için tıklayınız.

“Ek Madde-2” yatay geçiş yoluyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi için tıklayınız.

“EK MADDE-1” İLE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN;

2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında “Merkezi Yerleştirme Puanı Ek Madde-1” yatay geçiş yoluyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını gerçekleştirebilmeleri için aşağıdaki evrakları 14 Eylül 2018 saat 16.00’a kadar fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra fakülteye ulaşan belgeler işleme alınmayacak ve öğrenci kayıt hakkını kaybetmiş olacaktır.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda öğrenim gördüğü yıla ait bütün dersleri gösterir öğretim planı/müfredatı ve ders içerikleri ve adayın öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumundan aldığı ders içerikleri.
  • Başvuran öğrencinin ayrılacağı yükseköğretim kurumunda izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren resmi lisans öğrenim belgesinin(Transkript) aslı veya resmi fotokopisi
  • Kayıtlı olduğu programa yerleştiği ilgili yıldaki bütün puan türlerinde alınan yerleştirme puanı ve başarı sıralarını gösterir ayrıntılı ÖSYS Sonuç Belgesi (İnternet çıktısı)
  • Disiplin cezası almadığına ilişkin belge
  • Öğrenci Belgesi
  • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • Online Başvuru Formu
  • Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)
  • Geldiği Üniversiteye ait eski öğrenci kimlik kartı

 

Belirtilen tarihe evrak teslimi yapan öğrenciler 09.09.2018 – 14.09.2018 tarihleri arasında ödeme işlemlerini gerçekleştirip kesin kayıtlarını tamamlayabilirler.

Ödeme işlemlerinin öğrenci tarafından nasıl gerçekleştirileceği ilerleyen günlerde yayımlanacak olan “YATAY GEÇİŞ KAYIT KILAVUZU”  içerisinde belirtilecektir.

“EK MADDE-2” İLE KAYIT HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN;

2018-2019 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında “Ek Madde 2” yatay geçiş yoluyla kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtlarını gerçekleştirebilmeleri için aşağıdaki evrakları 14 Eylül 2018 saat 16.00’a kadar fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra fakülteye ulaşan belgeler işleme alınmayacak ve öğrenci kayıt hakkını kaybetmiş olacaktır.

 

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER:

*Lise Diplomasının aslı ile noter ya da Türk Dış Temsilciliklerinden onaylı Türkçe tercümesi

*Lise Diplomasının, TC Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış Denklik Belgesinin aslı

*Sekiz adet 4,5 x 6,0 cm ebadında fotoğraf (son altı ay içinde, ön cepheden, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olmalıdır.)

*İkamet Adresi Beyanı (http://cdn.istanbul.edu.tr/statics/ogrenci.istanbul.edu.tr/wp-content/uploads/2015/05/ikametbeyani.pdf)

Belirtilen tarihe evrak teslimi yapan öğrenciler 09.09.2018 – 14.09.2018 tarihleri arasında ödeme işlemlerini gerçekleştirip kesin kayıtlarını tamamlayabilirler.

Ödeme işlemlerinin öğrenci tarafından nasıl gerçekleştirileceği ilerleyen günlerde yayımlanacak olan “YATAY GEÇİŞ KAYIT KILAVUZU”  içerisinde belirtilecektir.