Yeni Kayıt 

YGS Kayıt Evrakları:
ÖSYM yerleştirme işlemleri sırasında mezun durumunda olan erkek adaylar için ASAL da askerlik sorunu olmayan öğrencilerimizin evrak göndermesi gerekmemektedir.

Henüz mezun durumunda olmayan açık lise öğrencilerinin en geç kılavuzda belirtilen tarihe kadar mezuniyet durumunu belgeleyen Diploma/Geçici mezuniyet belgelerini fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir.

Askerlik belgesi getirmesi gereken erkek öğrenci adayların belgelerini kılavuzda belirtilen tarihine kadar fakültemize iletmeleri gerekmektedir.

Sınavsız İkinci Üniversite Kayıt Evrakları:
Başvuru sırasında eğitim bilgileri YÖKSIS’ten otomatik çekilen ve bu bilgiler ile tercih yapan adaylar EVRAK GÖNDERMEYECEKLERDIR.

YÖKSIS’te bilgisi bulunmayan ve eğitim bilgisini el ile giriş yapan adayların

 • Diploma/Öğrenci Belgesi/Geçici Mezuniyet Belgesi fotokopisinin “Aslı Gibidir” Onaylı Hâli
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisini

elden teslim etmeleri ya da kargo yolu ile fakültemize göndermeleri gerekmektedir.

DGS Kayıt Evrakları:

 • Ön lisans diploması/ geçici mezuniyet belgesi fotokopisinin “Aslı gibidir.” Onaylı hali
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • 1 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf
 • Dekont
 • Erkek adaylar için askerlik evrakı

YÖS Kayıt Evrakları:

 • Lise diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin fotokopisinin “Aslı Gibidir” onaylı, noter ya da Türk Dış Temsilcilikleri tarafından onaylanmış Türkçe tercümesi.
 • Lise diploması denklik belgesinin fotokopisinin onaylı hali (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlükleri ya da Türk Dış Temsilciliklerinden alınmış fotokopisinin “Aslı Gibidir” onaylı hali).
 • Pasaportun Onaylı Türkçe Tercümesi Pasaport fotokopisi
 • 1 adet 4,5 cm x 6 cm ebadında fotoğraf
 • Dekont

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama Kayıt Evrakları:

 • Diploma/Öğrenci Belgesi/Geçici Mezuniyet Belgenizin “Aslı Gibidir” Onaylı Hâli
 • Transkript Belgenizin “Aslı Gibidir” Onaylı Hâli
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisini
 • Askerlik Belgesi
 • Dekont
 • 1 Adet Fotoğraf

Yatay Geçiş Başvuruları

İstanbul Üniversitesinin resmi web sitesinde gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir.

2547 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

Fakültemize bağlı programların kayıt ücretlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayınız.

http://auzef.istanbul.edu.tr/materyal-egitim-ucretleri/

Kayıt evraklarınızı fakültemize elden teslim edebileceğiniz gibi aşağıdaki adrese kargo ya da posta ile de gönderebilirsiniz.
Bozdoğan Kemeri Cad. No:1 Vezneciler / Fatih / İSTANBUL

  Kayıt evraklarını eksiksiz bir şekilde bir yakınınız aracılığıyla fakültemize ulaştırabilirsiniz.

Kayıt evraklarının fakültemize teslim edilip edilmediğini, gönderdiğiniz kargo firmasından aldığınız kargo takip numarası ile sorgulayabilirsiniz.

Kayıt işlemlerini tamamlayıp harcınızı yatırdıysanız kayıt durumunuzu öğrenmek için AKSİS sisteminden statünüzü kontrol ediniz statünüz “Devamlı Öğrenci” ise kayıt işleminiz tamamlanmıştır, Ancak Statünüz “Online Kayıtlı” yazıyor ise kayıt işleminiz henüz tamamlanmamış olup konu ile ilgili talep üzerinden ya da öğrenci işlerinden kayıt durumunuz ile ilgili bilgi talep ediniz.

Referans numarası öğrencinin materyal ücretini yatırabilmesi için sistem tarafından tanımlanmış kişiye özgü numaradır.

Referans numaranıza AKSİS otomasyon sistemi, harç bilgilerim kısmından ulaşabilirsiniz.Kullanıcı adı ve şifreniz ile http://aksis.istanbul.edu.tr/ adresine giriş yapınız. Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)’ni tıklayın, sol menüdeki “Harç Bilgileri” kısmından “Referans” numaranızı görebilirsiniz.

Yanlış referans numarasına, materyal ücretini yatıran öğrencilerimizin dilekçe yoluyla fakültemize başvurmaları gerekmektedir.

Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonra fakültemizden ayrılan, çıkarılan veya kaydı silinen öğrencilerimizin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, materyal ücreti vb. iade edilmez. Ancak online (çevrim içi) ön kaydını gerçekleştiren ve kesin kaydı henüz gerçekleşmemiş öğrenci adaylarımız, fakültemize yazılı olarak başvurmaları hâlinde ödediği ücreti geri iade alabilirler.

Başvuru/Online yaptıktan hemen sonra öğrenci belgesi alamazsınız, öğrenci belgesi almak için kesin kaydın tamamlanması gerekmektedir.

E- Devlet üzerinden aldığınız askerlik durum belgesi ile kayıt yapılmaktadır.

AUZEF’te, “İkinci Üniversite” aracılığıyla birimimize kayıt olan öğrenciler Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Beden Eğitimi I-II, Güzel Sanatlar I-II, Afet Kültürü, Şehir ve Kültür-İstanbul adlı ortak derslerden muaf tutulacaklardır. Bunun dışında, her ne maksatla olursa olsun, muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

İSUZEM bünyesindeki programlara ilişkin muafiyet talepleri, ilgili fakültelerin öğrenci işleri tarafından yürütülmektedir.

Birimimiz bünyesinde öğrenci iken ilişkili dersleri örgün eğitimde takip etme ve telafi dersleri alma hakkınız bulunmamaktadır. Kurumumuz, sınavlar haricinde hafta sonları resmî tatildedir.

AUZEF’e bağlı tüm programların öğrenci işleri bürosu, Bozdoğan Kemeri Cad. No:1 Vezneciler/Fatih/İstanbul adresindedir.

İSUZEM’e bağlı programların öğrenci işleri büroları ise programların ilişkili oldukları fakültelerdedir. Örneğin, Adalet (Uzaktan Eğitim) ön lisans programının öğrenci işleri bürosu, Adalet Meslek Yüksek Okulu binasındadır.

AUZEF Öğrenci İşleri Biriminden bizzat yada birinci dereceden yakınınız aracılığıyla veya iletişim kanallarımızı kullanarak belge talebinde bulunabilirsiniz. Öğrenci işleri temsilcisinin sizden istediği bilgileri aktardıktan sonra, hangi yolla geri dönüş istediğiniz dikkate alınarak, talebiniz en kısa sürede cevaplanacaktır. Ayrıca AKSİS otomasyon sistemi üzerinden e-imzalı belge talebinde de bulunabilirsiniz.

İSUZEM’e bağlı programların öğrenci işlerinden belge talebinde bulunmak için ise programın bağlı olduğu fakülteye bizzat başvurmalısınız.

AUZEF kurumsal web sitesindeki “Kayıtlı Öğrenci” menüsünün altındaki “Öğrenci İşlemleri” alt menüsünde bulunan “Kayıt Dondurma/Silme” sekmesinde konuyla ilgili gerekli açıklamalar yer almaktadır.

İSUZEM bünyesindeki programlarla alakalı işlemleriniz için ise ilgili programın bağlı olduğu fakülteye bizzat başvurmanız gerekmektedir.

AUZEF ve İSUZEM bünyesinde eğitim gören ve askerlik çağına gelmiş erkek öğrencilerimizin askerlikle ilgili tecil işlemleri, ilgili fakülte öğrenci işleri tarafından kayıt olunan ya da kayıt yenilenen güz dönemi içerisinde yapılmaktadır. Öğrencimizin bağlı olduğu askerlik şubesine “Askerlik Durum Belgesi” gönderilir ve ilgili eğitim-öğretim yılı için askerlik işlemlerinden muaf olması sağlanır.Sınavsız ikinci üniversite askerlik tecilini uzatmaz.

Özel durumları sebebiyle zaman problemi yaşayan öğrencilerimiz ise bizzat ya da bir yakınları aracılığıyla birimimize başvurarak askerlik durum belgesini elden teslim alabilir ve bağlı oldukları askerlik şubesine bizzat ulaştırabilirler.

24 Nisan 2010 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e göre birimimiz programlarının 2. ve 3. sınıflarına geçiş yapmaya hazırlanan öğrencilerimiz, 100’lük sistemde minimum 80, dörtlük sistemde minimum 3,15 başarı notu sağladıkları takdirde örgün eğitime yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunabilirler.

AUZEF diploma değerinin örgün programların diplomasından bir farkı yoktur. Ancak, fakülte adı kısmında, “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi” ibaresi yer alacaktır. Bu diploma ile aynı programın örgün kısmından mezun olan öğrencilerle aynı haklara sahip olursunuz. Hukuki olarak hiçbir hak kaybı yaşamazsınız.

İSUZEM programlarının birinden mezun olduğunuzda, diplomanızda programınızın ait olduğu fakültenin ismi yazar. Örgün eğitimden mezun olan öğrencinin diplomasıyla aynı haklara sahip olunur.