Mezuniyete Üç Ders Sınavı

  • Mezuniyete üç ders sınavı eğitim-öğretim yılı sonunda, akademik takvimde belirtilen tarihte yılda bir defa yapılır.
  • Tüm dönemlerden en fazla üç tane başarısız (FF) harf notu bulunan öğrenciler, mezuniyete üç ders sınavına girebilir. ( Lisans öğrencileri 8. , önlisans öğrencileri 4. yarıyılı tamamlamış olmalıdır.)
  • Başarısız (FF) harf notu bulunmayan ancak mezuniyet için gerekli olan minimum 2.00 AGNO notunu sağlayamayan öğrenciler en fazla üç tane DC, DD (koşullu başarılı) harf notlu derslerinden, mezuniyete üç ders sınavına girebilir.
  • Öğrencilerin en son aldıkları (mezuniyete üç ders sınavından) not geçerli olur.
  • Eğitim öğretim yılı içerisinde ilgili dönemlerden herhangi birinde kayıt yenilemiş (devamlı öğrenci) olan öğrenci mezuniyete üç ders sınavına giriş yapabilir.
  • Stajını veya uygulama dersini tamamlamayan/ başarılı olamayan öğrenciler “Üç Ders Sınavı” na giremez.
  • Mezuniyete Üç Ders Sınavı başarı notu, mutlak değerlendirme sistemine göre hesaplanır, değerlendirmede ara sınav, yılsonu bitirme ve bütünleme sınavı notları dikkate alınmaz.
  • Her ne sebeple olursa olsun ‘Üç Ders Sınavı’ na katılmayan veya katılamayan öğrenci için mazeret sınavı yapılmaz.