Tek Ders Sınavı

  • Tek ders sınavları mezun durumundaki öğrencilerin girebileceği sınavdır.
  • Öğrenci eğitim-öğretim hayatı boyunca tüm dersleri geçmiş herhangi bir dönemin sadece bir dersinden kalmış olmak gerekir.
  • Tek ders sınavlarında dönem ayrımı gözetilmez. Bahar dönemi sınavına güz döneminde, güz dönemi sınavına bahar döneminde girilebilir.
  • Tek ders sınavına girebilmek için “Devamlı Öğrenci” olmak gerekir.
  • Tek ders sınavları dönem sonunda telafi sınavları harf notlarının ilanından sonra gerçekleşir.
  • Tek ders sınavı tarihleri dönem başında Akademik takvimde belirtilir.
  • Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi ile 2017 – 2018 eğitim öğretim yılından itibaren AUZEF’e devredilmiş uzaktan eğitim programlarındaki öğrenciler (Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Gazetecilik, Radyo TV ve Sinema, Maliye, İktisat, İşletme, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılık) tek ders sınavı başvurusu için ‘Tek Ders Sınavı Kılavuzu’ndaki adımları takip ederek başvuru yapacaktır.
  • Diğer fakültelere bağlı uzaktan öğretim programı öğrencileri ise öğrencisi oldukları fakülteye (Edebiyat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Adalet Meslek Yüksekokulu) dilekçe ile başvuru yapacaktır.