Sınavlar Hakkında 

Sınav Uygulama Şekli

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl / yıl sonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Sınav Uygulamaları Hakkında

Fakültemiz tarafından gerçekleştirilen sınavlar geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

Bazı Uzaktan eğitim programlarında çoktan seçmeli sınav tipinin dışında Klasik ve Sözlü sınavlar uygulanabilmektedir. Bu sınav tipleriyle ilgili açıklama aşağıda mevcuttur.

Klasik Sınav

 • Klasik sınav; açık uçlu, yorum gerektiren ve cevabın konuyla ilgili cümleler halinde belirtildiği sınav türüdür.
 • Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.
 • Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteği üzerine değişir.
 • Ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarında klasik sınav sonuçları test sonuçları ile aynı gün ilan edilmez.
 • Klasik sınavdaki sınav kâğıtları ilgili dersin öğretim görevlisine gönderilir, öğretim görevlisi kâğıtları okur ve sonuçları birimimize gönderir. Bu işlemlerden sonra sonuçlar ilan edilir. Bu sebepten klasik sınavların ilanında gecikmeler yaşanabilir.
 • Klasik sınavlar sadece otomasyon sisteminden ilan edilir. Bu ilana kadar ölçme ve değerlendirme platformlarında klasik sınav sonuçları 0 olarak görünmektedir. Bu sonuçlar dikkate alınmamalıdır.

Sözlü Sınav

 • Sözlü sınavlar ilgili fakülte yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.
 • Sınavın uygulaması ve sonuçların ilanı programın bağlı olduğu Fakülte tarafından gerçekleştirilir.
 • Sınav esnasında ilgili dersin öğretim görevlisi sınav merkezinde bulunur.
 • Soru sayısı ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.
 • Sınav süresi ilgili öğretim görevlisinin isteğine göre değişir.

Sınav Takvimi ve Sınav Tarihleri

Sınav tarihleri ve uygulama esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime http://auzef.istanbul.edu.tr/akademik-takvim/ linkinden ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

Sınav Merkezi Tercihleri

Ara sınav, Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) sınavları ise akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde fakültemizin uygun gördüğü sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleşmektedir. Sınavlar için sınav merkezi tercihleri her yarıyıl fakültemizce belirlenen tarih aralığı içinde alınır. Tercihlere ait duyuru sınav merkezi tercihleri için belirlenen tarihten en az bir hafta önce web sayfasından duyurulur.

Ölçme ve Değerlendirme

Fakültemizde ölçme değerlendirme AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşecektir. Ölçme değerlendirmeye ilişkin kurallar yönetmeliğin beşinci bölümünde bulunmaktadır. Yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Yönetmeliği görmek için tıklayınız.