SINAVLAR HAKKINDA
Yayınlanma Tarihi: 29.03.2016|İzlenme Sayısı: 702468

Sınav Uygulama Şekli

Sınavlar, her bir ders için her yıl/yarıyılda en az bir ara sınav, bir yarıyıl/yılsonu bitirme ve telafi sınavı olmak üzere gözetimli olarak yüz yüze yapılır. Sınavlarda uygulanacak kurallar, Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve öğrencilere duyurulur.

Fakültemiz tarafından yapılacak sınavların geneli çoktan seçmeli test şeklinde yapılmaktadır. Her ders için 20 soru sorulmakta ve soruların çözümü için 30 dakika süre verilmektedir.

 

Sınav Takvimi ve Sınav Tarihleri

Sınav tarihleri ve uygulama esasları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve akademik takvimle birlikte web sayfasından ilan edilir. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarının tarihleri bulunur. Akademik takvime http://auzef.istanbul.edu.tr/akademik-takvim.html linkinden ulaşabilirsiniz. Akademik takvimde belirtilen sınav tarihleri zorunlu durumlarda Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile değiştirilebilir.

 

Sınav Merkezi Tercihleri

Ara sınav, Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) sınavları ise akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde fakültemizin uygun gördüğü sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleşmektedir. Sınavlar için sınav merkezi tercihleri her yarıyıl fakültemizce belirlenen tarih aralığı içinde alınır. Tercihlere ait duyurusınav merkezi tercihleri için belirlenen tarihten en az bir hafta önce web sayfasından duyurulur.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME