Türkçe

Sıkça Sorulan Sorular

 

 

 

v TANITIM

 

 • Ø AUZEF ve İSUZEM nedir? Arasındaki farklar nelerdir?

  AUZEF,Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin kısaltmasıdır. İSUZEM ise İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin kısaltmasıdır. AUZEF, bağımsız bir fakülte olup öğrencileriyle ilgili tüm işlemlerini kendi bünyesinde çözümlemektedir.İSUZEM, uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili altyapı hizmetleri veren bir merkezdir.

  İSUZEM, uzaktan eğitim altyapı hizmeti verdiği programların kayıtlı öğrencilerine online (çevrimiçi) ders desteği, ders notu-içerik hazırlama, sınav yapma gibi hizmetler verir. Bu programlara bağlı öğrencilerin tüm öğrenci işleri süreci (öğrenci belgesi, askerlik durum belgesi, not döküm belgesi vb. belgelerin alımı)öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte, yüksekokul ve enstitü tarafından yürütülmektedir.

 • ØAçık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) ve İstanbul Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSUZEM)  hangi tarihte kuruldu? Ne zamandan beri eğitim-öğretim vermektedirler?

  08.04.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi" kurulması uygun görülmüş olup karar, 28 Nisan 2010 tarihli ve 27565 sayılı ResmîGazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakültemiz, ilk defa 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

  İSUZEM ise 20 Ağustos 2009 tarihinde kurulmuş olup 2009-2010 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul etmeye başlamıştır.

 • Ø AUZEF ve İSUZEM bünyesinde hangi programlar bulunmaktadır?

  AUZEF’teCoğrafya, Felsefe, İktisat, İşletme, Sosyoloji ve Tarihaçık öğretim lisans programları; Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Endüstri Mühendisliğiuzaktan eğitim lisans tamamlama programları bulunmaktadır.

  İSUZEM’deİktisat, İşletme, Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler, Maliye, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema, Gazetecilikuzaktan eğitim lisans programları; Adalet, Dış Ticaret, Bankacılık ve Sigortacılıkuzaktan eğitim ön lisans programları; İlahiyat (İLİTAM) uzaktan eğitim lisans tamamlama programı; Enformatik, Kültürel Miras Alanlarının Yönetimiuzaktan eğitim yüksek lisans programlarıbulunmaktadır.

   

 • Ø AUZEF ve İSUZEM bünyesindeki programlarda eğitim süresi ne kadardır? Belirtilen eğitim süresinden daha önce programları bitirme şansımız var mı?

  Lisans programlarında eğitim süresi 4 yıl, AUZEF lisans tamamlama programlarında eğitim süresi 3 yıl, İSUZEM lisans tamamlama programlarında eğitim süresi 2 yıl, ön lisans programlarında ise eğitim süresi 2 yıldır.

   

  Program süreleri standarttır. Eğitim süresince verilenden fazla kredi alarak erken bitirmek mümkün değildir.

   

 • Ø Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

  Açık öğretim ve uzaktan eğitimde, okula bizzat gelmeden derslerle ilgili dokümanlara online (çevrimiçi) olarak ulaşabilir; zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın derslerinizi takip edebilirsiniz.

   

  Açık öğretim ve uzaktan eğitimde öğrencilerimiz, akademisyenler ve içerik tasarım birimi tarafından hazırlanan ders notları (pdf), sunular (ppt), videolar (mp4), ses dosyaları (mp3) ve e-kitaplardan (epub) oluşan ders materyallerini kullanarak sınavlarına hazırlanabilmektedir. Ders materyallerindeki çeşitlilik, öğrencilerimizin görsel ve işitsel zekâlarına hitap etmekte ve ilgili konuları kavramalarını çabuklaştırmaktadır.

   

  Uzaktan eğitimde, açık öğretimden farklı olarak hafta içi akşam daha önceden belirlenen saatlerde online etkileşimli canlı dersler yapılmaktadır (Dersler bir yarıyıl döneminde 14 hafta boyunca her hafta yapılmaktadır). Bu derslerde öğretim elemanı, kamera karşısında ilgili haftanın konusunu öğrencilere canlı olarak aktarırken öğrenciler de ders ile ilgili her türlü soruyu yazılı yada sesli olarak dersin öğretim elemanına sorabilmektedir.

   

 • Ø Eğitim materyali olarak basılı kitap, CD vb. var mıdır? Varsa bunları nasıl temin edebilirim?        

  Açık ve uzaktan eğitim programlarımızda basılı herhangi bir materyal (kitap, broşür, CD vb.) öğrenciye sunulmamaktadır. İlgili dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notu (pdf), sunu (ppt), video (mp4), ses dosyası (mp3) vb. ders materyalleri “Öğretim Yönetim Sistemi” üzerinden öğrencilerimize online (çevrimiçi) olarak sunulmaktadır. Öğrencimiz, internete bağlı bir bilgisayar aracılığıyla, 7 gün 24 saat kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle bu sisteme giriş yaparak eğitim materyallerinden faydalanabilir.  Ayrıcaöğrencimiz -isterse- ders notlarının çıktısını alabilir; mp3 formatındaki ses dosyalarını otobüs, metro vb. dış ortamlarda dinleyerek bilgilerini pekiştirebilir.

   

 • Ø Biriminizde yapılan sınavların işleyişi ve yapısı ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

  Her akademik yarıyılda bir ara sınav (vize) ve bir bitirme (final) sınavı olmak üzere iki sınav yapılmaktadır. Final sınavlarında başarısız olan bir öğrenci herhangi bir ön şarta bağlı olmaksızın her yarıyılda bir telafi (bütünleme) sınavına girme hakkına sahiptir.

   

  Ara sınavlar “Öğretim Yönetim Sistemi” aracılığıyla, akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde, internet üzerinden ve test usulüyapılmaktadır. Ara sınavlara girmek için, bilgisayar başında olmanız yeterlidir. Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) sınavları ise akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde fakültemizin uygun gördüğü sınav merkezlerinde gözetimli test yöntemiyle yapılmaktadır.

  Ayrıntılı bilgi için bkz. Sınav

                                    

 • Ø Bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları hangi merkezlerde yapılmaktadır? Bu merkezlerin sayılarının artırılması ile ilgili bir çalışma mevcut mudur?

  Bitirme (final) ve telafi (bütünleme) sınavları, İstanbul il sınırları içerisinde bulunan merkezlerde yapılmaktadır. Sınav merkezleri, şehir dışından da gelen öğrencilerimizin toplu taşıma araçlarını kullanarak kolayca ulaşabileceği yerleşim noktalarında bulunmaktadır.

   

  Birimimiz, İstanbul dışında sınav yapılması ile ilgili öğrencilerimizden gelen talepleri dikkate alaraksınav merkezi sayısının artırılması yönünde yoğun bir çaba içerisindedir.


   

 • Ø Biriminiz bünyesindeki programların müfredatı, pedagojik formasyon (öğretmenlik eğitimi) için uygun mudur? Formasyon eğitimine başvurmak için ne yapmam gerekiyor?

  AUZEF bünyesindeki Coğrafya, Felsefe, Sosyoloji ve Tarih programları ile İSUZEM bünyesindeki Türk Dili ve Edebiyatı programına ait müfredatlar, Yüksek Öğretim Kurulu(YÖK)nun pedagojik formasyon verilebilmesi için talep ettiği asgari koşulları sağlamaktadır.

   

  Pedagojik formasyon eğitimine başvurabilmek için ilgili bölümlerimizden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ile iletişime geçmelisiniz.

  Ayrıntılı bilgi için: http://sem.istanbul.edu.tr/

   

 • Ø Daha önce eğitim aldığım programlarda gördüğüm derslerden, biriminiz bünyesinde muaf olmam söz konusu mudur?

  AUZEF’te, “İkinci Üniversite” aracılığıyla birimimize kayıt olan öğrenciler Türk Dili I-II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Beden Eğitimi I-II, Güzel Sanatlar I-II, Afet Kültürü, Şehir ve Kültür-İstanbul adlı ortak derslerden muaf tutulacaklardır. Bunun dışında, her ne maksatla olursa olsun, muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.

   

  İSUZEM bünyesindeki programlara ilişkin muafiyet talepleri, ilgili fakültelerin öğrenci işleri tarafından yürütülmektedir.

   

 • Ø Biriminizde eğitim görürkenörgün eğitimde de derslere girebilir miyim? Hafta sonları, fakülteniz öğrencileri için takviye dersleri yapılıyor mu?

  Birimimiz bünyesinde öğrenci ikenilişkili dersleri örgün eğitimde takip etme ve telafi dersleri alma hakkınız bulunmamaktadır. Kurumumuz, sınavlar haricinde hafta sonları resmî tatildedir.

   

 • Ø Biriminiz programlarında eğitimime devam ederkendiğer fakülte ve üniversitelerin ilgili programlarına yatay geçiş yapabilir miyim?

  24 Nisan 2010 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”e göre birimimiz programlarının 2. ve 3. sınıflarına geçiş yapmaya hazırlanan öğrencilerimiz, 100’lük sistemde minimum 80, dörtlük sistemde minimum 3,15 başarı notu sağladıkları takdirde örgün eğitime yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunabilirler.

  Ayrıntılı bilgi için bkz.Öğrenci İşleri

   

 • Ø Fakültenizden mezun olduğumda diplomamda “Açık Öğretim” ibaresi olacak mı? Diplomamın aynı adlı programın örgün eğitiminden mezun bir öğrencinin diplomasından ne farkı var?

  AUZEF diploma değerinin örgün programların diplomasından bir farkı yoktur. Ancak, fakülte adı kısmında,  “Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi” ibaresi yer alacaktır. Bu diploma ile aynı programın örgün kısmından mezun olan öğrencilerle aynı haklara sahip olursunuz. Hukuki olarak hiçbir hak kaybı yaşamazsınız.

   

  İSUZEM programlarının birinden mezun olduğunuzda, diplomanızda programınızın ait olduğu fakültenin ismi yazar. Örgün eğitimden mezun olan öğrencinin diplomasıyla aynı haklara sahip olunur.

   

 • Ø Biriminiz bünyesinde, ileriki zamanlarda açılması düşünülen programlar var mıdır?

  Birimimiz, yeni programlar açarak daha geniş kitlelere hitap etme misyonuyla yola çıkmıştır. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki eğitim-öğretim sürecinde açılması planlanan bölümler mevcuttur. Ancak, sürecin tüm aşamaları sonuçlanmadan programlar ile ilgili bilgi verilememektedir.

   

  v BAŞVURU VE KAYIT

 • Ø Biriminiz bünyesindeki programlara nasıl başvurabilirim? Hangi şartları sağlamam gerekiyor?

  Birimimize Yükseköğretime Giriş Sınavı(YGS), Lisans Yerleştirme Sınavı(LYS), Dikey Geçiş Sınavı(DGS), Yabancı Öğrenci Sınavı(YÖS) ve sınavsız olarak “İkinci Üniversite” ile öğrenci kabul edilmektedir.

      

  Tablo 1: Program Bilgilerini İçeren Genel Tablo

  GELİŞ ŞEKLİ

  PROGRAM ADI

  PROGRAM TÜRÜ

  ÖZEL ŞART

   

   

   

  YGS

  Coğrafya

   

   

   

  Açık Öğretim

   

   

   

  YGS’de 140 veya üstü puan almak

  Felsefe

  İktisat

  İşletme

  Sosyoloji

  Tarih

   

   

   

   

   

   

  LYS

  Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler

   

   

   

   

   

  Uzaktan Eğitim

   

   

   

   

  LYS’de 180 veya üstü puan almak

  Ekonometri

  Gazetecilik

  Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  İktisat

  İşletme

  Maliye

  Radyo, Televizyon ve Sinema

   

   

  DGS

  Endüstri Mühendisliği

   

  Uzaktan Eğitim Lisans Tamamlama

   

   

  Halkla İlişkiler ve Tanıtım

  İlahiyat(İLİTAM)

   

   

  YGS

  Adalet

   

  Uzaktan Eğitim

  Ön Lisans

  YGS’den 140 veya üstü puan almak

  Bankacılık ve Sigortacılık

  Dış Ticaret

   

   

  Yüksek Lisans

  Enformatik

   

  Uzaktan Eğitim

   

  Bireysel Başvuru

  Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi

   

   

   

  İkinci Üniversite

  Coğrafya

   

   

  Sınavsız

  Açık Öğretim

  Herhangi bir lisans(4 yıllık) programında halen lisans programından öğrenci yada mezun olmak

  Felsefe

  İktisat

  İşletme

  Sosyoloji

  Tarih

   

  Tablo 1’de YGS ve LYS kapsamında öğrenci alan programlarımıza, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) ilelise veya dengi okullardan mezun yabancı uyruklu öğrenciler de başvurabilir. Ayrıntılı bilgi için:http://yos.istanbul.edu.tr/

   

 • Ø Biriminiz programlarından birine Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi(ÖSYS) ile yerleştirildim. Hangi tarihler arasında kayıt yaptırabilirim?

  Kayıt tarihleri, her yıl fakültemizin ayrıntılı akademik takviminde belirtilmektedir. Ayrıntılı akademik takvimde belirtilen kayıt tarihleri uzatılmamaktadır. İlgili tarihler arasında kaydını yaptırmayan adaylar, mazeret ileri süremez ve kayıt hakkını kaybederler.

   

  2013-2014eğitim- öğretim yılı kayıt tarihleri için:

  …………………………………………………………………………………………..(link)


   

 • Ø Fakültenize kayıt yaptırabilmek için hangi belgeleri hazırlamam gerekiyor?

  YGS, DGS ve ikinci üniversite kapsamında AUZEF programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz, web sitemizde yayınlanan kayıt kılavuzlarını inceleyerek hangi evrakları hazırlamaları gerektiğini öğrenebilirler.

   

  2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı kayıt kılavuzları için:

  ……………………………………………………………………………………………(link)

   

  Kayıt için istenen belgelerin eksiksiz ve ilgili kılavuzda belirtilen niteliklere uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Kılavuzda belirtilen kriterlere uymayan belgeler, kabul edilmeyecektir. Kayıt belgelerinden herhangi birisinin eksik olması durumunda, fakültemize kaydınız yapılamayacak ve belgelerin tamamlanabilmesi için ek süre verilmeyecektir.

   

  İSUZEM bünyesindeki programlara kayıt yaptıran öğrencilerimiz, kayıt için hangi evrakları hazırlamaları gerektiğini ilgili fakülte öğrenci işleri ile görüşerek öğrenebilirler.

   

 • Ø Fakültenize bağlı programların kayıt ücretlerine kadardır? Ücretler hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

  2547 sayılı Kanun’un 46’ncı maddesi ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uyarınca belirlenen öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretleri, dönem başlarında akademik takvimde belirtilen tarihlerde ödenir.

   

  2013-2014 eğitim-öğretim yılı kayıt ücretleri:

       …………………………………………………………………….(link)

   

  UYARI: Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücretini birimimizce belirlenen zaman dilimi içerisinde ödemeyen öğrenci adaylarımızın kayıtları yapılamaz ve bu öğrenciler daha sonraki zamanlarda bu durumla ilgili hiçbir hak talep edemezler.

   

 • Ø Fakültenize kayıt yaptırdıktan sonra kayıt hakkımdan vazgeçip ödediğim ücreti geri alabilir miyim?

  Öğrenci katkı payı ve/veya öğrenim ücreti taksidini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim ve öğretimi başladıktan sonrafakültemizden ayrılan, çıkarılan veya kaydı silinen öğrencilerimizin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payı, öğrenim ücreti, materyal ücreti vb. iade edilmez. Ancak online (çevrim içi) ön kaydını gerçekleştiren ve kesin kaydı henüz gerçekleşmemiş öğrenci adaylarımız, fakültemize yazılı olarak başvurmaları hâlinde ödediği ücreti geri iade alabilirler.

   

 • Ø Kayıt evraklarını eksiksiz olarak hazırladıktan sonra,kesin kayıt için fakültenize gelmem gerekiyor mu?

  Kayıt evraklarınızı eksiksiz bir şekilde hazırladıktan sonra ilgili belgeleri, bizzat gelmenize gerek kalmadan, PTT Kargo* yada diğer kargo firmaları aracılığıylafakültemize ulaştırarak kesin kaydınızı yaptırabilirsiniz. Öğrenci işleri yetkilisi, gönderdiğiniz evrakları inceleyip, bir eksik olmadığı takdirde, kesin kaydınızı yapacaktır.

   

  Gerekli evrakları hazırladıktan sonra, fakültemize bizzat başvurmanız hâlinde de kesin kayıt işleminiz yapılacaktır. Ancak, zaman kaybı yaşamamak için kargo yoluyla belgelerinizi göndermeniz yararınıza olacaktır.

   

  *Fakültemiz PTT Kargo ile anlaşmalıdır. Gönderilerinizinuygun fiyatlarla ve sorunsuz olarak tarafımıza ulaşması için ilgili kargo firmasını tercih etmenizi tavsiye ediyoruz.

   

 • Ø Kayıt evraklarını hazırladıktan sonra fakültenize kargo/posta yolu ile gönderdim. İlgili belgelerin size ulaştığını nasıl öğrenebilirim?

  Evraklarınızı PTT Kargo ile gönderdiyseniz web sitemizdeki “Kargom Nerede?” linkini kullanarak kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Diğer kargo firmalarını tercih ettiysenizkayıt evraklarını gönderdiğiniz kargo firmasının web sitesinden, istenen bilgileri girerekkargonuzun durumunu öğrenebilirsiniz.

   

  UYARI: Adi posta ile gönderdiğiniz evrakların takibini yapamayacağınız için ve postayla gönderilen evrakların iletimininkargoya göredaha geç olması sebebiyleevraklarınızı gönderirken posta servisini kullanmamanız sizin açınızdan yararlı olacaktır.

   

 • Ø Kayıt evraklarımın size ulaştığı bilgisini kargo firmasından edindim. Kesin kaydım ne zaman gerçekleşir?

  Gönderdiğiniz kayıt evraklarıilgili fakülte çalışanları tarafından titizlikle incelenerek bu evrakların kılavuzda belirtilen kriterlere uygun olup olmadığıdenetlenir.

  Kayıt evraklarınız, istenilen şartları taşımıyorsa, sistemde kayıtlı cep telefonunuza veya mail adresinize tamamlamanız gereken evrak türü ile ilgili geri bildirim yapılır.

   

  Kayıt evraklarınız, istenilen şartları taşıyorsa, Fakültemiz Öğrenci İşleri Birimi’ndeki ilgili çalışanımızakesin kaydınızın tamamlanması içinteslim edilir. Gelen başvuruların yoğunluğuna bağlı olmakla birlikte, gönderdiğiniz evrakların fakültemize teslim edildiği hafta içerisinde kaydınız tamamlanacaktır.

   

   

   

   

  v ÖĞRENCİ İŞLERİ

   

 • Ø AUZEF ve İSUZEM’ in Öğrenci İşleri Büroları nerededir?

  AUZEF’e bağlı tüm programların öğrenci işleri bürosu, Bozdoğan Kemeri Cad. No:1 Vezneciler/Fatih/İstanbul adresindedir.

   

  İSUZEM’e bağlı programların öğrenci işleri büroları ise programların ilişkili oldukları fakültelerdedir. Örneğin, Adalet(Uzaktan Eğitim) ön lisans programının öğrenci işleri bürosu, Adalet Meslek Yüksek Okulu binasındadır.

   

 • Ø AUZEF ve İSUZEM öğrenci işleri büroları aracılığıyla hangi işlemleri gerçekleştirebilirim?

  1. Yeni kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yoluyla kabul edilme, intibak, diploma programı değiştirme, derse yazılma vb. işlemleri birimimiz aracılığıyla yaptırabilirsiniz.
  2. Öğrenci belgesi, not dökümü(transkript), askerlik durum belgesi vb. dokümanları temin edebilirsiniz.
  3. Sınavlarınızla alakalı merak ettiğiniz her şeyi temsilcilerimize sorabilir; not değerlendirmesi, sınıf geçme vb. konularda yardım alabilirsiniz.
  4. Ders notları, ders materyalleri, Öğretim Yönetim Sistemi(ALMS) ile ilgili taleplerinizi ve çözüm önerilerinizi yazılı ve sözlü olarak anında iletebilirsiniz. İlgili konu, başvuru anından itibaren değerlendirmeye alınarak bu konunun çözümü için çabalanacak ve sonucu sizinle paylaşılacaktır.
  5. Kayıt dondurma, kayıt sildirme, sınav itiraz yada diğer kişisel konulardaki dilekçelerinizin kabulü ve çözümlenmesi aşamasında birimimizden yardım alabilirsiniz.
  6. Öğrenci kimlik kartınızı, duyurusu yapıldıktan sonra, birimimize bizzat başvurarak teslim alabilirsiniz.
  7. Yatay ve dikey geçiş hakkında bilgi sahibi olabilir, kurumumuza yapılacak başvurularda destek alabilirsiniz.

             

  Yukarıda belirtilen konular dışında da öğrenci işleri biriminin sorumluluğunda olduğunu düşündüğünüz her türlü konuyu öğrenci işlerimiz ile görüşebilir ve çözüm arayabilirsiniz.

   

   

   

 • Ø AUZEF ve İSUZEM öğrenci işleri bürosu ile biriminize gelmedenbağlantıya geçebilir miyim?

  AUZEF öğrenci işleri bürosu ile

  1. (212) 440 00 44 nolunumaradan çağrı merkezimiz aracılığıyla canlı olarak,
  2. cozum.auzef.net yada auzefdestek@istanbul.edu.tr mail adresinden online (çevrim içi) olarak,
  3. (212) 440 1881 nolufax aracılığıyla yazılı olarakiletişime geçebilirsiniz.

   

  İSUZEM’e bağlı programların öğrenci işleri ile bağlantıya geçmek için ise programın bağlı olduğu fakülteye bizzat başvurabilir yada çağrı merkezimizi arayabilirsiniz.

   

 • Ø Öğrenci İşleri Biriminden öğrenci belgesi, transkript vb. belgeleri nasıl temin edebilirim?

  AUZEF Öğrenci İşleri Biriminden bizzat yada bir yakınınız aracılığıyla veya iletişim kanallarımızı kullanarak belge talebinde bulunabilirsiniz.  Öğrenci işleri temsilcisinin sizden istediği bilgileri aktardıktan sonra, hangi yolla geri dönüş istediğiniz dikkate alınarak, talebiniz en kısa sürede cevaplanacaktır.

   

  İSUZEM’e bağlı programların öğrenci işlerinden belge talebinde bulunmak için ise programın bağlı olduğu fakülteye bizzat başvurmalısınız.

   

 • Ø Kayıt dondurma, kayıt sildirme ve dondurulmuş kaydı açtırma vb. işlemler için ne yapmam gerekiyor?

  AUZEF kurumsalweb sitesindeki “Öğrenci İşleri” menüsünün “Belge İstekleri” alt menüsüne giriş yaparak talebinizle ilgili dilekçeyi bilgisayarınıza indirebilir ve gerekli alanları doldurup ıslak imzanızla imzalayarak PTT Kargo ile yada elden tarafımıza gönderebilirsiniz.

   

  Dilekçeniz, ilgili birim tarafından değerlendirilerek dilekçenizin sonucu tarafınıza en kısa sürede bildirilecektir.

   

  İSUZEM bünyesindeki programlarla alakalı işlemleriniz için ise ilgili programın bağlı olduğu fakülteye bizzat başvurmanız gerekmektedir.

   

 • Ø Biriminiz bünyesinde okurken askerlikle ilgili işlemlerimi nasıl halledebilirim? Tecil işlemlerini benim mi yapmam gerekiyor, yoksa okul bizim yerimize tecil işlemlerini hallediyor mu?

  AUZEF ve İSUZEM bünyesinde eğitim gören ve askerlik çağına gelmiş erkek öğrencilerimizin askerlikle ilgili tecil işlemleri, ilgili fakülte öğrenci işleri tarafından kayıt olunan yada kayıt yenilenen güz dönemi içerisinde yapılmaktadır. Öğrencimizin bağlı olduğu askerlik şubesine “Askerlik Durum Belgesi” gönderilir ve ilgili eğitim-öğretim yılı için askerlik işlemlerinden muaf olması sağlanır.

   

  Özel durumları sebebiyle zaman problemi yaşayan öğrencilerimiz ise bizzat yada bir yakınları aracılığıyla birimimize başvurarak askerlik durum belgesini elden teslim alabilir ve bağlı oldukları askerlik şubesine bizzat ulaştırabilirler.

   

 • Ø Öğrenci kimlik kartımı nasıl temin edebilirim? Kimlik kartımı kaybedersem ne yapmam gerekiyor?

  Birimimize kesin kaydınızı yaptırdıktan sonra, adınızafakültemizin öğrencisi olduğunuzu gösterir öğrenci kimlik kartı düzenlenecektir. Öğrenci kimlik kartları hazır olduğunda, fakültemiz web sitesi aracılığıyla duyurusu yapılmaktadır. Öğrencimiz kimlik kartını teslim almak için fakültemize bizzat başvurmalıdır. Öğrenci kimlik kartları, kart sahibi dışında, hiçbir kimseye teslim edilmemektedir. Üniversitemizden ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olanların öğrenci kimlik kartları geri alınır.

   

  Öğrenci kimlik kartının kaybedilmesi hâlinde yenisinin verilebilmesi içinkaybın yerel ya da ulusal bir gazetede ilan edilmesi ve Halk Bankası’nın 06200222nolu hesabına 20 TL yatırılması gerekmektedir. Son olarakgazete ilanının ve ödeme dekontunun bir dilekçe ekinde fakültemiz öğrenci işleri bürosuna ulaştırılması gerekir. Dilekçeniz ilgili birim tarafından işleme alınarak yeni öğrenci kimlik kartınız en kısa sürede basılacak ve tarafınıza bildirilecektir.

   

 • Ø Yatay geçiş hakkında bilgi alabilir miyim? Kimleryatay geçişe başvuru yapabilir?

  Yükseköğretim kurumlarına ya da İstanbul Üniversitesine bağlı birimlerin bünyesindeki diploma programlarına kayıtlı başarılı öğrencilerinİstanbul Üniversitesine bağlı birimlerin aynı düzeydeki eşdeğer diploma programlarına yapacakları kurum içi veya kurumlar arası geçişler, yatay geçiş olarak tanımlanır.

  Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.Açık ve uzaktan öğretimden örgün öğretim programlarına geçiş yapılabilmesi içinöğrencinin öğrenim görmekte olduğu programdaki genel not ortalamasının(AGNO) 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt olduğu yıldaki merkezî yerleştirme puanınıngeçmek istediği diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir.

  Ayrıntılı bilgi için:

  http://www.istanbul.edu.tr/oidb/mevzuatdosyalar/Yonergeler/KurumIciKurumlarArasi_YatayGecis_Yonergesi.pdf

   

   

  v SINAV SİSTEMİ

 • Ø Kaç çeşit sınav vardır?

  Ara sınav(vize) ve bitirme sınavı(final) olmak üzere temelde iki sınav vardır. Ayrıca ara sınavın telafisi niteliğinde mazeret sınavları ve bitirme(final) sınavlarının telafisi niteliğinde de bütünleme sınavları vardır.

   

 • Ø Bir eğitim-öğretim yılında toplam kaç sınav vardır?

  Bir eğitim-öğretim yılında Güz ve Bahar olmak üzere iki yarıyıl; her yarıyılda da bir ara sınav(vize) ve bir bitirme(final) sınavı olmak üzere iki temel sınav vardır. Sonuçta, bir eğitim-öğretim yılında toplam dört temel sınav vardır.

   

 • Ø Ara sınav(vize) nedir ve ne zaman yapılmaktadır?

  Ara sınav(vize), her eğitim öğretim yılında Kasım(Güz yarıyılı) ve Mart-nisan(Bahar yarıyılı) aylarında internet üzerinden yapılan sınavların genel adıdır.

   

  Ara sınav haftası, her eğitim- öğretim yılının başlangıcında akademik takvimde belirtilir. Her derse ait sınav günü ve sınav saati ise sınavdan bir hafta önce fakültemizin web sitesinden ve ALMS sistemi üzerinden yayınlanmaktadır.

   

 • Ø Ara sınavlar(vize) nasıl yapılmaktadır, içeriği nedir ve sınav süresi ne kadardır?

  Ara sınavlar, online (çevrim içi) olarak Öğretim Yönetim Sistemi(ALMS) aracılığıyla yapılmaktadır. Öğrencimiz, ilgili dersin sınav günü ve saatinde, kendi kullanıcı ve adı ve şifresi ile Öğretim Yönetim Sistemi’ne(ALMS) girerek ilgili dersin adının üstüne tıklar. Sınav zamanında, dersle ilgili not, e-pub, mp3 dosyalarının bulunduğu ekranda ara sınav için ayrıca bir link vardır. Bu link, sınav saati gelmeden aktif hâle gelmemekte ve sınav saati bittikten sonra da otomatik olarak deaktive olmaktadır.

   

  Sınav başladığında, sınav süresi de sistem tarafından otomatik olarak başlatılmaktadır. Sınav süresi sona erdiğinde otomatik olarak ya da daha önce bitirip “Bitir” butonuna bastığınızda oturumunuz sonlanmaktadır.

   

  Ara sınavlar, test(çoktan seçmeli) şeklinde yapılmakta ve ortalama 20-25 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi, soru sayısındanyaklaşık beş dakika fazladır. Örneğin, 25 sorudan oluşan bir sınavın süresi, aksi belirtilmedikçe, 30 dakikadır.

 • Ø Ara sınavlarda hangi ünitelerden sorumluyuz?

  Güz ve bahar yarıyıllarının her biri toplam 14 haftadan oluşmaktadır. Bu yüzden öğrencimiz, ilgili dersin hocası aksini belirtilmedikçe, ara sınavlarda 7 haftadan ve bitirme(final) sınavlarında 14 haftadan sorumludur.

   

 • Ø Ara sınavlar neden hafta içi ve akşam yapılmaktadır?

  Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi olduğumuz için öğrencilerimizin büyük kısmının hafta içi gündüz yada hafta sonu çalışabileceğini göz önünde bulundurarak, sınavlarımızı hafta içi akşam saatlerinde yapmaktayız. Sınav saatlerini de mesai bitiminden bir saat sonrasına ayarlayarak trafik vb. sebeplerle yaşanacak gecikmelerin önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Yine demevcut şartlarda, herkesin memnun olabileceği bir sınav saati belirlemek ne yazık ki mümkün değil. Bu yüzden, sınav saatlerini maksimum memnuniyet prensibine göre belirlemeye çalışıyoruz.

   

 • Ø Ara sınav takviminde neden sorumlu olmadığım derslere ait sınavları da görüyorum?

  Sınav takvimi, tüm öğrencilerimizi kapsayacak şekilde ortak olarak hazırlanmaktadır. Bu yüzden, mevcut tüm dersleri içermektedir. Öğrencimiz, ALMS sisteminde kendisine hangi dersler tanımlanmışsa yalnızca o derslerden sınava girecektir. Bunun dışında, herhangi bir dersten sorumlu tutulmayacaktır.

   

 • Ø Ara sınavlara çeşitli sebeplerle giremediğim takdirde ne yapmam gerekiyor?

  Ara sınavlara giremediğinizde yada sınavlarınız yarım kaldığı takdirde, sınav gününden itibaren 3(üç) iş günü içerisinde geçerli mazeretinizi ve kanıtı da içeren dilekçenizle fakültemize başvurmanız gerekmektedir. Genel amaçlı yada sınav itiraz dilekçesine ulaşmak için http://auzef.istanbul.edu.tr/belge-istekleri.html web adresini kullanabilirsiniz.

   

 • Ø Mazeret sınavı nedir? Mazeret sınavına kimler, nasıl başvurabilir?

  Mazeret sınavları, ara(vize) sınavların telafisi niteliğinde olup hastalık, teknik problem, elektrik kesintisi vb. sebeplerle online(çevrim içi) yapılan ara sınavlara katılamayan ya da sınavı yarıda kalan öğrencilere verilen ikinci ara sınav hakkıdır.

   

  Mazeret sınavına girebilmek için vize sınavının yapıldığı tarihten itibaren 3(üç) iş günü içerisinde mazeretinizi ispatlayabileceğiniz dilekçeniz ile fakültemize başvurmanız gerekmektedir. İstanbul dışında ikamet eden öğrencilerimiz, mazeret sınavı başvuru dilekçelerini 3(üç) iş günü içerisinde bize fakslayıp bunu takip eden 5(beş) iş günü içerisinde de aslını kargo yoluyla fakültemize göndermekle yükümlüdür. Aksi takdirde, faks yoluyla yapmış olduğu başvuruları işleme alınmayacaktır.

   

  Mazeret dilekçelerine sağlık raporu, hata veren ekran görüntüsünün çıktısı gibi dilekçenizde belirttiğiniz gerekçeyle tutarlı olan belgeleri eklemeyi unutmayınız. Dilekçeniz ve gerekçeniz, yetkili arkadaşlarımız tarafından incelenecek ve mazeretiniz kabul edildiği takdirde mazeret sınavına katılabileceksiniz.

   

 • Ø Mazeret sınavlarında hangi ünitelerden sorumluyuz?

  Mazeret sınavları, ara(vize) sınavlarının telafisi niteliğinde olduğu içinöğrencimiz, ara sınavlarda olduğu gibi, mazeret sınavlarında da ilk 7(yedi) haftadan sorumludur.

   

 • Ø Bitirme sınavı(final)nedir ve ne zaman yapılmaktadır?

  Bitirme sınav(final), her eğitim öğretim yılında Ocak(Güz Yarıyılı) ve Haziran(Bahar Yarıyılı) aylarında, daha önce belirlenen kampüs ve yerleşkelerde yapılan sınavların genel adıdır.

   

  Bitirme sınavı günleri, her eğitim- öğretim yılının başlangıcında akademik takvimde belirtilir. Her derse ait sınav günü ve sınav saati ise sınavdan bir hafta önce fakültemizin web sitesi üzerinden yayınlanmaktadır.

   

 • Ø Bitirme sınavları(final) nerede ve ne zaman yapılmaktadır?

  Bitirme sınavları, fakültemizin belirlemiş olduğu salonlarda, gözetmen eşliğinde ve test usulüyapılmaktadır. Sınav binalarının yerleşim bilgisi, sınavdan önce fakültemizin web sitesinden duyurulacaktır.

   

  Sınavlar, akademik takvimde belirtilen cumartesi ve pazar günleri, sabah ve öğleden sonra iki oturum olmak üzere toplam dört oturumda yapılır. Hangi gün, hangi oturumda, hangi derslerden sınava gireceğiniz sınavdan önce fakültemizin web sitesinden alacağınız Sınav Giriş Belgesi’nde yer alacaktır.Sınavlarımız, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin(ÖSYM) yaptığı SBS, YGS, KPSS vb. sınavlarla şekil yönünden benzerdir.

   

 • Ø “Sınav Giriş Belgesi” nedir ve bununasıl temin edebilirim?

  Sınav Giriş Belgesi; oturum, sınav binası, sınav salonu, sınav saati, sınava girilecek ders bilgilerini ve adayın kişisel bilgilerini içeren belgedir. Sınav giriş belgenizi web sitemizde duyurulacak linkten sınavdan önce temin edebilirsiniz.

   

  Sınav giriş belgeleri, öğrencinin sınava gireceği her oturum için ayrı ayrı hazırlanmaktadır. Örneğin; öğrenci Cumartesi Sabah(I. Oturum), Cumartesi Öğle(II. Oturum) ve Pazar Öğle(IV. Oturum) sınava girecekse bu oturumların her biri için ayrı ayrı ve toplamda üç ayrı “Sınav Giriş Belgesi” edinmelidir. Öğrencimiz, hangi oturumda sınava girecekse o oturumun sınav giriş belgesi ile sınav binasına giriş yapacaktır.

   

  UYARI: Sınav girerken sınav giriş belgeniz kontrol edileceği için mutlaka yanınızda bulundurunuz.

   

 • Ø İstanbul dışından geliyorum ve sınava gireceğim binaya nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Sınav binasına nasıl ulaşabilirim?

  Sınava gireceğiniz binaların yerleşimleri, fakültemizin web sitesinden, sınavdan önce duyurulacaktır. Sınav binaları, İstanbul’un merkezî konumlarında olup toplu ulaşım araçlarını kullanarak sınav binalarına kolayca ulaşabilirsiniz. İstanbul’da bulunduğunuz konum ile sınav binanız arasındaki toplu ulaşım seçeneklerini, ulaşım süresini ve ulaşım yolunu öğrenmek için İETT’ye ait aşağıdaki linki kullanabilirsiniz. İlgili linkte, üstteki veya sağdaki alanlardan birisini kullanarak ulaşım seçeneklerine kolayca ulaşabilirsiniz.

  http://harita.iett.gov.tr/

   

  UYARI:Sınav günü, hava koşullarında yaşanabilecek olumsuzlukları da dikkate alarak erken yola çıkmanız, sınava saatinde yetişememe stresine girmenizi engeller.

   

 • Ø Sınav binasına girerken kapıda ve sınav salonunda bizden hangi evraklar istenmektedir?

  Sınav günü, sınav binasına gelirken sınav giriş belgenizi, okul kimlik kartınızı* ve kişisel kimliğinizi(nüfus cüzdanı, ehliyet, evlilik cüzdanı vb.) mutlaka yanınıza alınız. Sınav binası girişinde ve sınav salonunda gözetmen kontrolü esnasında bu 3(üç) belgeyi istenildiğinde göstermekle yükümlüsünüz. Bu belgelerin yanınızda olmamasından kaynaklanacak tüm olumsuzluklardan sorumlu olacağınızı unutmayınız.

  *İstanbul dışında yaşıyorsanız ve sınav gününe kadar okul kimlik kartınızı fakültemizden temin etmediyseniz, sınav bina girişindeki bankolardan kimliğinizi alabilirsiniz. Ancak, sınav sabahı oluşacak yoğunluktan etkilenmemek için okul kimlik kartınızı, mümkünse, sınav gününden önce fakültemize bizzat gelip almanız yararınıza olacaktır.

   

 • Ø Sınav salonunda beni neler bekliyor?

  Daha önce de belirttiğimiz gibi fakültemizin bitirme (final) sınav uygulaması ÖSYM’nin yaptığı sınavlarla benzerdir. Sınav salonu girişinde, belgeleriniz sınav görevlileri tarafından kontrol edilip onaylandıktan sonra sınav giriş belgenizde belirtilen sıraya oturacaksınız. Sınav görevlileri A,B,C,D olmak üzere dört gruptan oluşan soru kitapçıklarını oturma planına göre dağıtacak ve sınavda uyulması gereken kuralları tarafınıza sesli olarak okuyacaktır. Herhangi bir problem yaşanmadığı takdirde belirtilen saatte sınavınıza başlayabileceksiniz.

   

 • Ø Bitirme sınavı(final) oturumları ne kadar sürecek?

  Dağıtılan kitapçıklarda, ilgili oturumda bulunan tüm derslere ait sorular ve cevap şıkları olacaktır. Aksi belirtilmedikçe, sınav süresi sınav gireceğiniz ders sayısı çarpı 30 dakikadır. Örneğin, Cumartesi Sabah(I. Oturum) üç dersten sınava girecek bir öğrencinin sınav süresi 90 dakikadır. Bu sürenin ilk 30 dakikasında sınav salonundan çıkmanız yasaktır.

   

 • Ø Sınava herhangi bir sebepten dolayı geç kalırsam yine de sınava girebilir miyim?

  Çeşitli sebeplerden dolayı sınava geç kalan öğrencimiz, ilk 25 dakika içerisinde sınav salonuna girebilir. Bu zaman diliminden sonra gelen öğrenci, kesinlikle sınav binasına alınmayacaktır. Sınava geç kalan öğrenci için sınav sonunda herhangi bir ek süre tanınmayacaktır.

   

 • Ø Sınav öncesinde, sınav esnasında ve sınav sonrasında, şahsımdan kaynaklanmayan olumsuzluklar karşısında ne yapabilirim?

  Öncelikle, ilgili sınav görevlisi ile bağlantıya geçerek sorunun çözümü talebinde bulununuz. Sınav sorumlusu, olumsuzluğu düzeltmekle yükümlüdür. Olumsuzluğun türüne göre, salon sınav sorumlusundan ya da bina sınav sorumlusundan konuyla ilgili tutanak tutmasını da isteyebilirsiniz. Eğersorununuzun çözüldüğüne ikna olmadıysanız, fakültemize dilekçe yazarak sorunun çözümünü talep edebilirseniz. Unutmayın kiortaya çıkan sorunların çözülmesi demek, daha sonra fakültemizde gireceğiniz sınavların daha sorunsuz geçmesi demektir.

 • Ø Bitirme sınavlarında hangi ünitelerden sorumluyuz?

  Güz ve Bahar yarıyıllarında okutulan derslerin her biri toplam 14 haftadan oluşmaktadır. Bu yüzden öğrencimiz, ilgili dersin hocası tarafından aksi belirtilmedikçe, bitirme(final) sınavlarında 14 haftadan sorumludur.

   

 • Ø Bitirme sınavlarına çeşitli sebeplerle giremediğim takdirde ne yapmam gerekiyor?

  Bitirme sınavlarına giremediğiniz takdirde, akademik takvimde belirtilen tarihlerde telafi(bütünleme) sınavlarına girebilirsiniz. Telafi(bütünleme) sınavlarına girmek için, aksi belirtilmedikçe, ayrıca başvuru yapmanıza gerek yoktur.

   

 • Ø Telafi sınavı nedir? Telafi sınavına kimler, nasıl başvurabilir?

  Telafi sınavları, bitirme(final) sınavlarının mazereti niteliğinde olup herhangi bir sebeple bitirme sınavlarına katılamayan öğrencilere verilen ikinci bitirme sınavı hakkıdır. 

 • Ø Mazeret sınavlarında hangi ünitelerden sorumluyuz?

  Mazeret sınavları, ara(vize) sınavlarının telafisi niteliğinde olduğu için; öğrencimiz mazeret sınavlarında da ilk 7(yedi) haftadan sorumludur.

   

  v NOTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SINIF GEÇME SİSTEMİ

 • Ø Biriminiz bünyesinde,hangi not değerlendirme sistemleri kullanılmaktadır?

  AUZEF bünyesinde bağıl değerlendirme sistemi kullanılmaktadır.

 • Ø Yıl içinde yaptığınız sınavların başarı notuna etki oranları nelerdir?

  Fakültemiz bünyesinde yapılan yarıyıl içi sınavlarının(vize) başarı notuna katkı oranı %20, yarıyıl sonu sınavlarının(bitirme/bütünleme) başarı notuna katkı oranı %80 olarak belirlenmiştir.

   

 • Ø Aldığım bir dersten başarılı olmam için en az kaç almam gerekiyor?

  Fakültemiz bünyesinde, öğrencilerin bir dersten koşullu veya doğrudan geçebilmeleri için öncelikle bitirme/bütünleme sınavından100 üzerinden en az 50 almaları gerekmektedir. Bitirme/bütünleme sınavında 100 üzerinden en az 50 alan öğrencilerimizin ara sınavlarının %20’u, bitirme sınavlarının da %80’i alınarak başarı notu hesaplanır. Başarı notu en az 50 olan öğrenciler, değerlendirme sistemimize göre ilgili dersi geçmiş sayılırlar.

    

 • Ø ANO nedir? AGNO nedir?

  Ağırlıklı Not Ortalaması(ANO); bir öğrencinin belirli bir yarıyıl içinde aldığı derslerin ağırlıklı ortalamasıdır. ANO hesaplamasında bir öğrencinin belirli bir yarıyılda aldığı derslerin her birinden elde ettiği notlar(harf notlarının dörtlük sistemdeki karşılıkları), bu derslerin kredi saatleri ile çarpılır ve elde edilen sonuçlar toplanır. Öğrencinin tamamladığı her bir yarıyılın ayrı ayrı ANO’ları vardır: 1. yarıyılın ANO’su, 5. yarıyılın ANO’su vb.

   

  Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) hesaplamasında ise, ilk yarıyıldan itibaren bir öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu, bu derslere ait kredi saatleri ile ayrı ayrı çarpılır; elde edilen çarpımlar toplanır ve tüm derslerin kredi saatleri toplamına bölünür. Elde edilen sonuç AGNO’dur. AGNO hesaplamalarında, yarıyıllar ayrı ayrı hesaplanmaz; bir öğrencinin aldığı tüm derslerin kredi saatleri ve bağıl notları göz önüne alınarak hesaplama gerçekleştirilir.

   

 • Ø Dönem/yılsonunda başarı olabilmem için not ortalamamın en az kaç olması gerekir?

  Fakültemiz bünyesinde, Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO) başarı alt sınırı 4’lük sistemde 1,80 olarak tespit edilmiştir.

   

  Öğrencinin eğitim gördüğü son iki yarıyıldaki Ağırlıklı Genel Not Ortalaması(AGNO), iki yarıyıl üst üste 1,80’in altına düşerse öğrenci başarısız sayılır ve bir sonraki dönemden(bir üst dönemden) zorunlu ders alamaz. İlişkili alt dönemlerden kalan FF harf notlu derslerini zorunlu, DD ve DC harf notlu derslerini isteğe bağlı tekrar alarak ortalamasını 1,80’in üzerine çıkartmaya çalışır.

   

  İki döneminden yalnızca birisi 1,80’in altında kalan(sınamalı öğrenci) ya da her iki dönemi de 1,80’in üzerinde olan öğrenci(başarılı öğrenci) üst dönemden ders alabilir ve kesintisiz olarak okuluna devam edebilir.

   

 • Ø Başarılı/sınamalı öğrenci olarak bir üst dönemden ders alabiliyorum. Ancak, not kartımda başarısız olduğum FF harf notlu ve/veya DD, DC harf notlu koşullu geçtiğim derslerim var. Bu dersleri daha sonraki yıllarda tekrar almam gerekiyor mu?

  Kredili sistemde FF harf notlu derslerinizi zorunlu olarak almak ve en az koşullu olarak geçmek zorundasınız. FF harf notlu derslerinizi geçmeden fakültemizden mezun olamazsınız.

  DD ve/veya DC harf notlu derslerinizi ise isteğe bağlı olarak tekrar alabilir ve ilgili dersten daha yüksek bir nota sahip olabilirsiniz. AncakDC ve/veya DD harf notuna sahip dersinizi tekrar aldığınızda, FF dahi olsa, son notunuz dikkate alınacaktır. Koşullu geçtiğiniz dersleri(DD ve/veya DC) tekrar alırken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

   

 • Ø Fakültenizden mezun olabilmem için ortalamamın en az kaç olması gerekiyor?

  Birimimizden mezun olabilmek için dört yıl/sekiz dönem/mezuniyet AGNO’nuzun dörtlük sistemde en az 2,00 olması gerekiyor.  Minimum mezuniyet notundan da anlaşılacağı gibi, minimum dönem başarı notu olan 1,80 mezun olmak için yeterli değildir. Bu durumu göz önünde bulundurarak çalışmalarınızı sürdürmeniz yararınıza olacaktır.


Son güncelleme 25.02.2014 10:15