Sağlık Yönetimi Prog. Soru İptali

Sağlık Yönetimi Lisans Tamamlama Programı, İleri Araştırma Uygulamaları dersi ile ilgili olarak gelen itirazlar dersin öğretim üyesi Prof. Dr. Halim Kazan'a iletilmiştir. Dersin soruları Prof. Dr. Halim Kazan, Müfredat Yönetim Süreci ve Ölçme Değerlendirme Süreci tarafından incelenmiş ve "A grubunda 8., 9., 17., 18., 19. ve 20. ", "B grubunda 1., 2., 8., 9., 13. ve 16.", "C grubunda 8., 12., 13., 17., 18. ve 19.", "D grubunda 1., 3., 5., 10., 11. ve 15." soruların değerlendirme dışı tutulmasına ve ilgili sorulara öğrencinin vermiş olduğu cevaba bakılmaksızın doğru olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME