Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma 

Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan yüksek öğrenim öğrencilerinin, 01.01.2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası kapsamına gireceği ve bu durumdaki öğrencilerin sağlık giderlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacağına dair İ.Ü.Rektörlüğü Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yazısı ile bildirilmiştir. Genel Sağlık Sigortalılık Hakkı ve Tedavi Giderlerinin Karşılanması Hakkındaki Bilgilendirme yazısı ekte sunulmuştur.

İlgili dökümanı indirmek için tıklayınız.