Program Başkanının Mesajı

 

AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ

İŞLETME (LİSANS) PROGRAMI


Başkan'dan Mesaj

Değerli öğrenciler,

Programımız, Türkiye'nin en köklü üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi'nin Açık ve Uzak Eğitim Fakültesi bünyesinde 2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle İşletme Lisans Diploma Programı ile eğitim çalışmalarına başlayacaktır.

Programımızın temel ilkesi, teknolojinin sağladığı tüm olanakları kullanarak, Türkiye'nin her yerindeki öğrenci adaylarının, zaman ve mekândan bağımsız olarak modern işletmecilik eğitimini almasını sağlamak ve eğitimde fırsat eşitliği oluşturmaktır.

Türkiye'deki diğer İşletme bölümlerinden farklı olarak, açık öğretim sistemi ile yürütülecek olan İşletme Lisans Diploma Programımız, mezuniyet şartlarını başarı ile yerine getiren öğrencilere, örgün eğitim diplomasından farksız olarak İşletme Lisans Diploması alma olanağı sunmaktadır.

Diploma programımızın içeriği, küresel rekabet ortamının gerektirdiği koşullar ve açık öğretim sisteminin gerektirdiği yüksek kalite standartları doğrultusunda, öğrencilerin nitelikli modern işletmecilik eğitimi almalarını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kapsamda da, problem çözme yetisine sahip, hızlı düşünen, içinde bulunduğu şartlara uyum sağlayabilen, yerinde kararlar veren ve bu kararları doğru şekilde uygulayan, işletmecilik disiplininin bütün alanlarında uzmanlaşmış, geleceğin yöneticilerini yetiştirmek, diploma programımızın öncelikli amacı olarak belirlenmiştir.

Diploma programımızın eğitim modeli kapsamında, öncelikle ders içerikleri ve diğer nitelikli bilgiler, İstanbul Üniversitesi'nin deneyimli öğretim üyeleri tarafından hazırlanacak ve teknolojinin sağladığı imkânlar en verimli şekilde kullanılarak, öğrencilerin zamandan ve mekândan bağımsız olarak ders kapsamındaki bu nitelikli bilgilere ulaşması sağlanacaktır. Eğitim videoları, e-kitap, ders notu paylaşımı kullanılacak araçlardan bazılarıdır. Ayrıca çeşitli interaktif çalışmalar ile de eğitim-öğretim süreci desteklenecektir.

Programımızın eğitim sürecinin işleyişi ve yapılacak çalışmalar, öğrencileri daha aktif ve araştırmacı olmaya yönlendirecektir.

Geleceğin yöneticilerinin yetişeceği İşletme Programımızın ilk öğrencilerini heyecanla bekliyor ve hepinize başarılar diliyoruz.

Doç. Dr. Abdullah OKUMUŞ

Program Başkanı