Prof. Dr. Nagihan Oktayer

Birim : İktisat Fakültesi

Bölüm : Maliye Bölümü

Ana Bilim Dalı : Bütçe ve Mali Planlama Anabilim Dalı

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora : İstanbul Üniversitesi, Maliye, 1996-­2002
Yüksek Lisans : University of Sussex, Sussex European Institute, Contemporary European Studies, İngiltere, 2005-­2007

Yüksek Lisans : İstanbul Üniversitesi, Maliye Teorisi, 1993­-1996

Lisans : İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, 1989-­1993

YÜKSEK LİSANS TEZ BAŞLIĞI

Gümrük Birliği'nin Türk Vergi Sistemi Üzerindeki Etkileri

DOKTORA TEZ BAŞLIĞI

Vergi Uyumlaştırması Kapsamında Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi

MESLEKİ DENEYİMLER

Arş. Gör. : İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü (1996-­2002)

Arş.Gör.Dr. : İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü (2002­-2004)

Yrd.Doç. : İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü (2004-­2009)

Doç.Dr. : İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü (2009­-2014)

Prof.Dr. : İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü (2014­....)