Prof. Dr. Levent ŞAHİN 

1980 yılında İstanbul’da doğan Levent Şahin, evli ve üç çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini kentin farklı okullarında tamamladıktan sonra, 1998 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (ÇEEİ) Bölümü’nü kazanarak lisans eğitimine başlamıştır.

2002 yılında Bölümünü dereceyle bitirdikten sonra, aynı yıl içerisinde lisans eğitimini gördüğü Bölümde, Yüksek Lisansa ve eşanlı olarak Asistanlığa başlamıştır. “İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücretlendirmenin Yasal Çerçevesi” isimli teziyle 2005 yılında Yüksek Lisansını tamamlamış ve bir yıl daha aynı Üniversitede asistanlık yaptıktan sonra 2006 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ÇEEİ Bölümü’ne geçerek Doktora çalışmalarına başlamıştır. “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu” isimli teziyle 2010 yılında Doktorasını tamamlamıştır.

2011 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ÇEEİ Bölümü’ne Yardımcı Doçent olarak ataması yapılmış ve sadece bir yıl sonra “Sosyal Politika” alanında Doçent unvanı almaya hak kazanmıştır. Hala İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi ÇEEİ Bölümü’nde Doçent Doktor olarak öğretim üyeliğine devam eden Levent Şahin’in Çalışma Ekonomisi, Sosyal Politika ve Yönetim dallarında ulusal ve uluslararası pek çok makalesi, tebliği ve bilimsel araştırma projesi bulunmaktadır.

“Dünden Bugüne İstanbul’da Ulaşım” ve “AB’ye Uyum Sürecinde Genç İşsizliği” kitaplarının iki yazarından biri olan Şahin’in spesifik çalışma alanları içerisinde; Küresel İşgücü Piyasa Analizleri, Strateji Geliştirme ve Stratejik Yönetim, İnsan Kaynakları Yönetimi, Girişimcilik Kültürü ve Girişimcilik Uygulamaları ile Modern Yönetim Teknikleri gibi konular bulunmaktadır.

İyi derecede İngilizce bilen Şahin, akademik hayatının yanı sıra sosyal sermayesinin yoğunluğuyla tanınmaktadır.

Mesleki Kariyer

Lisans              : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – 2002

Yüksek Lisans : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Onsekiz Mart Üniversitesi – 2005

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul Üniversitesi – 2010

Doçentlik        : Sosyal Politika, İstanbul Üniversitesi – 2012

Profesörlük    : Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı, İstanbul Üniversitesi – 2017

İdari Görev

Dekan Yardımcısı: İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (2015-……)

Doç. Dr.: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi(2012-…….)

Yrd. Doç. Dr.: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (2011-2012)

Dr.Ar.Gör : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF (2010-2011)

Arş.Gör.: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (2006-2010)

Arş.Gör.: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF ( 2002-2006)

Çalışma Alanı

    Çalışma Ekonomisi
    Sosyal Politika ve Sosyal Güvenlik
    Yönetim ve Çalışma Psikolojisi