Özel Gereksinimli Öğrenciler 

A-) MATERYAL/ÖĞRENİM ÜCRETİ VE ÖĞRENCİ KATKI PAYI İNDİRİM / MUAFİYET İŞLEMLERİ

Engelliler, gaziler ve şehit, gazi yakınları (eş ve çocukları); Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

Engelli Öğrenciler

Materyal/Öğrenim ücreti indirimi talebinde bulunacak olan engelli öğrencilerimize aşağıda belirtilen evrakları Fakültemize doğrudan veya posta yoluyla iletmeleri hâlinde, engel oranlarının %40 ve üzeri olması durumunda, materyal/öğrenim ücreti tutarlarından, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın engel oranları kadar indirim yapılacak ve öğrenci katkı payı* alınmayacaktır.

NOT: Sadece Sağlık Alanında Lisans Tamamlama programlarında öğrenim/materyal ücretinde engel oranına göre indirim yapılacak ancak ilgili karar sebebiyle** Öğrenci Katkı Payı ödemesi alınacaktır.

1.1. Engelli öğrenciler için gerekli evraklar;

  • İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belgenin fotokopisinin ASLI GİBİDİR onaylı hali (Sağlık Kurulu Raporu)
  • Taleplerini belirten ıslak imzalı dilekçeleri

Gaziler ve Birinci Dereceden Gazi ve Şehit Yakınları

Materyal/Öğrenim ücreti muafiyeti talebinde bulunacak olan gazilerden, birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarından (eş ve çocuklarından) yaş, program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın, aşağıda belirtilen evrakları Fakültemize doğrudan veya kargo yoluyla iletmeleri hâlinde öğrenim/materyal ücreti ve öğrenci katkı payı* alınmayacaktır.

NOT: Sadece Sağlık Alanında Lisans Tamamlama programlarında öğrenim/materyal ücreti alınmayacak ancak ilgili karar sebebiyle** Öğrenci Katkı Payı ödemesi alınacaktır.

Gazi ve şehit/gazi yakınlarının (eş ve çocukları) göndermeleri gereken evraklar;

  • Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı veya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerinden temin edilecek hangi kanun kapsamında olunduğunu belirtir ıslak imzalı “Haksahiplik Belgesi”
  • Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet ve Nüfus Müdürlüklerinden Alınabilir.)
  • Taleplerini Belirten Islak İmzalı Dilekçeleri

B-) ÖZEL DURUMUNU GEÇ BEYAN EDEN ÖĞRENCİLERİN MATERYAL/ÖĞRENİM ÜCRETİ İNDİRİM VE İADE İŞLEMLERİ

“2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair” alınan Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinin 4. ve 5. bendi gereği; özel gereksinimini beyan eden öğrenci beyan ettiği tarihte bulunulan eğitim öğretim yılına ait ücret iadesi yapılır.

Bu kapsamda başvuruda bulunan öğrencilerin materyal/öğrenim ücreti iade süreci üniversite kayıt işlemleri tamamlandıktan ve fakültemiz yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra başlatılacaktır.

İade işlemleri için gerekli evraklar;

  • Islak imzalı dilekçe (Öğrencinin adına kayıtlı banka hesabının; İban Numarası, Şube Adı, Şube Kodu, Banka Adı, Adres, Telefon bilgileri eksiksiz doldurulacaktır).
  • İade istenilen dönemlerin banka dekont asılları

Not 1: İade işlemleri için ATM çıktısı kabul edilmeyecektir. İnternet üzerinden ödeme yapan öğrenciler bankalarından alacakları ekstrelerini kaşeli ve imzalı olarak iletmeleri durumunda iade başvurusu kabul edilecektir.

* Öğrencilerden Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının 1.. Maddesi 4. ve 5. Bendi gereği Fakültemiz Açıköğretim programlarında kayıtlı veya yeni kayıt yaptıran (Sağlık Alanında Lisans tamamlama hariç); engelli, gazi, şehit/gazi yakını (eş ve çocukları) öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmaz.

İlgili maddeyi “Resmi Gazete’de” görmek için tıklayınız.

** YÖK’ün 21/08/2015 tarihli 47944 sayılı yazısına ve 13/07/2016 tarihli duyurusuna istinaden Sağlık Alanında Lisans tamamlama programına kayıt yaptıran öğrencilerden katkı payı alınır.(md. 6)