Özel Gereksinimli Öğrenciler

KAYIT KILAVUZUNDA YER ALAN İŞLEM ADIMLARINI TAKİP EDEREK BAŞVURU YAPAN ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÖĞRENCİLERİN, EK OLARAK GÖNDERECEĞİ BELGE BİLGİSİ AŞAĞIDA BULUNMAKTADIR.

Kılavuzu pdf olarak indirmek için tıklayınız.

 Engelliler, gaziler ve şehit, gazi yakınları; Öğrenci Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince aşağıda belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir.

1. Engelli Öğrenciler

Materyal ücreti muafiyeti talebinde bulunacak olan engelli öğrencilerimize aşağıda belirtilen evrakları Fakültemize doğrudan veya posta yoluyla iletmeleri hâlinde, engel oranlarının %40 ve üzeri olması durumunda, engel oranları kadar indirim yapılacaktır.

UYARI: Engel oranı indirimi, yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları ve öğrenim ücretlerinin tespitine dair karar doğrultusundabelirlenmektedir.

1.1. Engelli öğrenciler için gerekli kayıt evraklar

 • İlgili kurum ve kuruluşlardan alacakları belgenin fotokopisinin ASLI GİBİDİR onaylı hali (Sağlık Kurulu Raporu)
 • Taleplerini belirten dilekçeleri

                   Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız. 

 2. Gaziler, Birinci Dereceden Şehit veya Gazi Yakınları

Materyal ücreti muafiyeti talebinde bulunacak olan gazilerden, birinci dereceden şehit ve gazi yakınlarından (eş ve çocukları)  aşağıda belirtilen evrakları Fakültemize doğrudan veya kargo yoluyla iletmeleri hâlinde öğrenim/materyal ücreti alınmayacaktır.

2.1. Gazi ve gazi yakınlarının (eş ve çocukları) göndermeleri gereken kayıt evrakları

 • Öğrenciye Ait Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 • Gazi Kimlik Kartı Fotokopisi (Gazinin kendisi veya eşine ait olacak)
 • Askerlik Şubesinden Alınacak Gazi Olduğuna Dair Belge
 • Dilekçe

              Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız. 

2.2. Şehit yakınlarının (eş ve çocukları) göndermeleri gereken kayıt evrakları

 • Öğrenciye Ait Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
 • Şehitlik Belgesi (İlgili kurumdan alınmış olacak)
 • SGK’dan Maaş Aldığına Dair Belge
 • Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
 • Dilekçe

              Dilekçe örneğini indirmek için tıklayınız.