Öğrenci Adayları
 • Açık Öğretim ve Uzaktan Eğitim arasındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?

  Açık öğretim ve uzaktan eğitimde, okula bizzat gelmeden derslerle ilgili dokümanlara online (çevrimiçi) olarak ulaşabilir; zaman ve mekân sınırlaması olmaksızın derslerinizi takip edebilirsiniz. Açık öğretim ve uzaktan eğitimde öğrencilerimiz, akademisyenler ve içerik tasarım birimi tarafından hazırlanan ders notları (pdf), sunular (ppt), videolar (mp4), oluşan ders materyallerini kullanarak sınavlarına hazırlanabilmektedir. Ders materyallerindeki çeşitlilik, öğrencilerimizin görsel ve işitsel zekâlarına hitap etmekte ve ilgili konuları kavramalarını çabuklaştırmaktadır.

  Uzaktan eğitimde, açık öğretimden farklı olarak hafta içi akşam daha önceden belirlenen saatlerde online etkileşimli canlı dersler yapılmaktadır (Dersler bir yarıyıl döneminde 14 hafta boyunca her hafta yapılmaktadır). Bu derslerde öğretim elemanı, kamera karşısında ilgili haftanın konusunu öğrencilere canlı olarak aktarırken öğrenciler de ders ile ilgili her türlü soruyu yazılı yada sesli olarak dersin öğretim elemanına sorabilmektedir.

 • AUZEF nedir? Hangi tarihte kurulmuştur?

  AUZEF, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesinin kısaltmasıdır. AUZEF, bağımsız bir fakülte olup öğrencileriyle ilgili tüm işlemlerini kendi bünyesinde çözümlemektedir. 08.04.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak "Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi" kurulması uygun görülmüş olup karar, 28 Nisan 2010 tarihli ve 27565 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Fakültemiz, ilk defa 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. AUZEF bünyesinde İstanbul Üniversitesi’ne bağlı örgün öğretim veren fakültelerin bazı bölümlerini de barındırmaktadır. Bu bölümlere AUZEF tarafından yalnızca sınavlar ve derslerin teknik hizmetleri konusunda destek sağlanmakta olup, diğer öğrencilik işlemleri (kayıt, mezuniyet, kayıt yenileme, belge temini, askerlik işlemleri vb.) ilgili fakültelerin öğrenci işleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

 • AUZEF’te hangi programlar bulunmaktadır?

  AUZEF bünyesinde yeralan programları AUZEF web sitesi “Programlar” menüsüne tıklayarak görebilirsiz.

 • Eğitimde kullanılan materyal türleri nelerdir?

  Dersler, internetten takip edilip, pdf, sunum, video formatlarında hazırlanan ders içerikleri internete yüklenerek 7/24 takip edilebilmekte, eğitim öğretim internet üzerinden gerçekleştirilmektedir. Ayrıca AUZEF Mobil uygulamasıyla ders içeriklerinin epub ve pdf formatlarını, tablet ve akıllı telefonlarınızda da görüntüleyebilirsiniz.

  Fakültemizde kitap, dergi, ders notu, vb. basılı herhangi bir ders dokümanı bulunmamaktadır.

 • AUZEF ve diğer fakültelere bağlı uzaktan eğitim programlarına kayıt olan öğrenciler okulda derslere katılabiliyorlar mı?

  AUZEF’ebağlı Açık öğretim ve uzaktan eğitim programlarına kayıtlı olan öğrencilerimiz fakültelerdeki örgün eğitim derslerine katılamamaktadır.

 • AUZEF ve diğer fakültelere bağlı uzaktan eğitim programlarına kayıt olan öğrenciler kütüphane ve yemekhane imkânlarından yararlanabiliyorlar mı?

  AUZEF ve diğer fakültelere bağlı uzaktan eğitim programlarına kayıt olan öğrenciler örgün eğitim veren fakültelerin kütüphane ve yemekhane hizmetinden yararlanamaz ancak isteyen öğrenciler merkez kütüphane hizmetinden yararlanabilir.

 • Lisans ve önlisans bölümlerini en erken ne zaman bitirebilirim?

  Lisans programlarında 4 yıl (8 dönem), önlisans programlarında ise 2 yıldan (4 dönem) önce mezun olunamamaktadır.

 • Lisans ve önlisans bölümlerini en fazla kaç yılda bitirebilirim?

  Açık öğretim öğrencileri, öğrencilik haklarından yararlanmak kaydıyla İstanbul Üniversitesi önlisans ve lisans eğitim ve öğretim yönetmeliği “azami süreler ve öğrencilik statüsü” 28. maddede yer alan sürelerle kısıtlı değildir. Bu maddeye istinaden açık öğretim öğrencileri eğitim öğretim sınırsız olarak faydalanma hakkı vardır.

 • AUZEF’e bağlı büro var mıdır?

  AUZEF’e bağlı açık öğretim bürosu bulunmamaktadır. AUZEF öğrenci işleri dekanlık binasında hizmet vermektedir.

 • YGS puan türüyle hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

  Açık Öğretim lisans : Coğrafya, Felsefe, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Tarih
  Açık Öğretim Önlisans : Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
  Uzaktan Eğitim Önlisans : Acil Durum ve Afet Yönetimi, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Çocuk Gelişimi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Medya ve İletişim, Bankacılık ve Sigortacılık, Dış Ticaret
  programlarına kayıt yaptırabilirsiniz."

 • LYS puan türüyle hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

  LYS puan türü ile diğer fakültelere bağlı uzaktan öğretim lisans (ÇEKO, Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İktisat, İşletme, Maliye, Radyo TV ve Sinema,) ve AUZEF'e bağlı uzaktan eğitim Kamu Yönetimi programlarına kayıt yaptırabilirsiniz.

 • DGS puan türüyle hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

  DGS ile uzaktan eğitim lisans tamamlama ( Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans tamamlama, İlahiyat Lisans Tamamlama) programlarına kayıt yaptırabilirsiniz.

 • İkinci üniversite kapsamında hangi programlara kayıt yaptırabilirim?

  İkinci Üniversite kapsamında açık öğretim lisans (Coğrafya, Felsefe, İktisat, İşletme, Sosyoloji, Tarih ) ve açık öğretim önlisans (Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Kültürel Miras ve Turizm, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sosyal Hizmetler, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik) programlarına kayıt yaptırabilirsiniz.

 • Açıköğretim sistemindeki programlardan mezun olanlar sınavsız ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırabilirler mi?

  Açıköğretim fakültesi de dahil, herhangi bir fakülteden mezun olmak ikinci üniversite kapsamında kayıt yaptırmak için yeterlidir.