Ölçme ve Değerlendirme

Fakültemizde ölçme değerlendirme AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşecektir.

Yönetmelikte güncelleme yapılmaktadır. Yeni yönetmelik, güncelleme tamamlandığında yayına alınacaktır.