ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Yayınlanma Tarihi: 29.03.2016|İzlenme Sayısı: 464417
 • Sınav takvimi akademik takvim (http://auzef.istanbul.edu.tr/2015-2016-akademik-takvim.html ) ile birlikte yayınlanır. Sınav takviminde ara sınav, bitirme ve telafi sınavlarının tarihleri bulunur. 
 • Bitirme ve telafi sınavları için il tercihleri her yarıyıl belirlenen bir tarih aralığı içinde alınır. 
 • Her akademik yarıyılda bir ara sınav (vize) ve bir bitirme (final) sınavı olmak üzere iki sınav yapılmaktadır.
 • Bitirme sınavlarında başarısız olan bir öğrenci herhangi bir ön şarta bağlı olmaksızın her yarıyılda bir telafi (bütünleme) sınavına girme hakkına sahiptir. 
 • Ara sınavların geneli "Öğrenme Yönetim Sistemi" aracılığıyla, akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde, internet üzerinden ve test usulü yapılmaktadır.
 • Fakültemizde test sınavı, klasik ve sözlü sınav uygulamaları kullanılmaktadır, klasik ve sözlü sınavlar için öğrencilerimiz duyuru ve sms aracılığıyla bilgilendirilmektedir.
 • Ara sınavlara öğrenciler bilgisayarlarından gözetimsiz olarak girerler. 
 • Bitirme (Final) ve Telafi (Bütünleme) sınavları ise akademik takvimde belirtilen gün ve tarihlerde fakültemizin uygun gördüğü sınav merkezlerinde gözetimli olarak gerçekleşmektedir.

 

SIKÇA SORULAN SORULAR

Bir dersten hangi durumlarda geçilir?

 • Dersten geçmek için bitirme ve telafi sınavlarında en az 50 alınmalıdır.
 • Bitirme ve telafi sınavlarının öğrenci başarı notuna etkisi %80’dir.
 • Bir öğrencinin herhangi bir dersten başarılı sayılması için bitirme veya telafide en az 50 alması ve ara sınav notu ile birlikte en az 35 ortalamayı sağlamış olması gerekir. 

Bitirme sınavı sonucunda DD ve DC harf notu olan derslerin telafi sınavlarında yer alması ne anlama gelir?

 • Öğrencilerimiz DD ve DC harf notu olan derslerin sınavlarına ortalamalarını yükseltmek için girebilirler. Bu sınavlara girip girmemeye öğrencilerimiz karar vermelidir. 
 • Telafi sınavına girilmesi durumunda telafi sonucu geçerli olacaktır. Telafi sınavında FF alınırsa bu not geçerli olur ve dersten kalınır. 

Herhangi bir sebeple bitirme sınavına öğrenci giremez ise ne olur?

 •  Öğrenci telafi sınavına kalır. Bitirme sınavına giremeyen öğrenciyi sistem otomatik olarak telafi sınavına tanımlar. Dilekçe verme veya ÇÖZÜM MASASI üzerinden talep oluşturma gibi başvurulara gerek yoktur

Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi Derslerinde bitirme ve telafi sınavı nasıl yapılır?

 • Güzel Sanatlar ve Beden Eğitimi derslerinin değerlendirilmesi ödev ile olmaktadır. Ara sınav, bitirme ve telafi sınavı yapılmamaktadır.

Duyurularımızda geçen 1.hafta, 2.hafta gibi kavramlar neyi ifade eder?

 • 1. hafta 1 ve 2. sınıfların, 2.hafta 3 ve 4.sınıfların sınava girecekleri haftayı ifade eder.

Sınavların soru ve cevapları yayınlanacak mı?

 • Yönetim Kurulu Kararı sınav soruları yayımlanmamaktadır. Sınav sonuçları ve cevap anahtarı yayımlanmaktadır. Öğrenci kendi optik cevap kâğıdı üzerinde sınavın doğru cevaplarını ve kendi işaretlediklerini görüp sonuçları inceleyebilirler. 

Sınav esnasında herhangi bir konuda problem yaşanılırsa nasıl bir yol izlenmelidir?

 • Sınav esnasında herhangi bir olumsuz durum ortaya çıktığında mutlaka salon görevlilerine tutanak tutturulmalıdır.
 • Problemle ilgili –ayrıntılı bilgi vererek- ÇÖZÜM MERKEZİ TIKLAYINIZ 

 

DEĞERLENDİRME

Bağıl Değerlendirme Sistemiyle Bir Öğrencinin Notu Nasıl Bulunur?

 

 

 

Bağıl Değerlendirme Sistemiyle Bir Öğrencinin Notu Nasıl Bulunur?

Yukarıda verilen Borçlar Hukuku Dersini alan bir öğrencinin bağıl değerlendirme sistemine göre notlarını ve dönem sonu harf notunu inceleyelim.

Banu İsimli öğrencinin;

Ara Sınav Notu:75

Bitirme Notu:35 (AUZEF Ölçme ve Değerlendirme Sistemi’nde Bitirme geçme notu 50 olduğu için öğrenci başarısız sayılır ve telafi sınavına girer Bitirme notu yerine telafi notu hesaplamaya katılır.

Telafi Notu:55’tir.

1-İlk olarak öğrencinin not ortalaması hesaplanır. Ara sınav notunun %20 si ve Bitirme notunun %80’i not ortalamasını verir.

Not Ortalaması:

Ara Sınav:  75*20/100 = 15

Bitirme Notu:  55*80/100 = 44

Ara Sınav  + Bitirme = 59

2-Bağıl değerlendirme sisteminde öğrencinin not ortalaması hesaplandıktan sonra sınıfın not ortalaması hesaplanır.(Değerlendirilen öğrencilerin notları toplamı / Değerlendirilen öğrenci sayısı )

*Değerlendiren öğrenci sayısı toplam öğrenci sayısından bitirme sınavına girmeyen veya dönem sonu ham başarı notu 35 ve altında kalan öğrencilerin çıkarılmasıyla bulunur.

3-Standart sapma(10,57) ve sınıfın not ortalaması(53,56)sonucu oluşan harf notları tabloda verilmiştir. Bu tabloya göre Banu isimli öğrencinin notu BB’ye karşılık gelir. 

 4-Bağıl sistemde bir öğrencinin ortalamaya girebilmesi için Bitirme ya da telafi sınavlarından en az 50 alması gerekir.