Öğrenme Yönetim Sistemi 

Öğrencilerin ders içeriklerini (pdf, video,ppt)  görebildikleri ve canlı dersleri izleyebildikleri sistemdir.

http://acikogretim.istanbul.edu.tr SİTESİNİ KULLANACAK OLAN AUZEF PROGRAMLARI:
AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI: AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI:
 -Tarih  – Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 -Felsefe  – Sosyal Hizmetler
-Coğrafya  – Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi
 -Sosyoloji  – Perakende Satış ve Mağazacılık
-İşletme  – Kültürel Miras ve Turizm
 -İktisat  – Sağlık Yönetimi
 – Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
AÇIKÖĞRETİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI:
 – Hemşirelik
 – Acil Durum ve Afet Yönetimi
 – Sosyal Hizmetler
 – Sağlık Kurumları İşletmeciliği
http://ue.istanbul.edu.tr SİTESİNİ KULLANACAK OLAN AUZEF PROGRAMLARI:
 AUZEF UZAKTAN EĞİTİM LİSANS PROGRAMI:        
 – Kamu Yönetimi
AUZEF UZAKTAN EĞİTİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI:
 – Medya ve İletişim
 – Acil Durum ve Afet Yönetimi
 – Coğrafi Bilgi Sistemleri
 – Çocuk Gelişimi
 – İş Sağlığı ve Güvenliği
 AUZEF UZAKTAN EĞİTİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI:
 – Endüstri Mühendisliği
 – Halkla İlişkiler ve Tanıtım
http://ue.istanbul.edu.tr SİTESİNİ KULLANACAK UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
 DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI
*AUZEF dışındaki fakültelere bağlı Uzaktan Eğitim programlarının; ders içeriklerinin hazırlanması, yürütülmesi, öğrencilere ders materyallerinin sunulması, belirtilen tarihlerde sınavların gerçekleştirilmesi dışında kalan öğrencilik işlemleri (öğrenci belgesi, ders alma ve düzenleme, askerlik işlemleri, kayıt ve kayıt yenileme, sildirme ve dondurma, vb. özlük işlemleri) bağlı bulunduğu fakülte öğrenci işleri tarafından yapılır.
 – İktisat  – Radyo, TV ve Sinema
 – İşletme  – Halkla İlişkiler ve Tanıtım
 – Maliye  – Gazetecilik
 – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  – Adalet
 – Ekonometri  – İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)
 – Bankacılık ve Sigortacılık
 – Dış Ticaret