Öğrenme Platformları ve Sistemler 

Otomasyon Sistemi – AKSİS

Fakültemiz öğrencilerinin kişisel bilgilerini içeren, ders seçimi yapabildikleri, sınav notlarını inceleme vb. imkânlarını sunan web hizmetinin genel adıdır. Öğrencilerimiz, kendi öğrenci otomasyon sistemine kişisel kullanıcı adları ve şifreleri ile girebilirler.

Otomasyon sistemi: http://aksis.istanbul.edu.tr

Öğrenme Yönetim Sistemleri

Öğrencilerin ders içeriklerini (pdf, video,ppt)  görebildikleri sistemdir.

Açıköğretim Öğrencileri:
http://acikogretim.istanbul.edu.tr 

Uzaktan Eğitim Öğrencileri:
http://ue.istanbul.edu.tr 

Diğer Fakültelere Bağlı Uzaktan Eğitim Öğrencileri:
http://ue.istanbul.edu.tr/ 

AUZEF Mobil

Ders kitaplarınıza (epub,pdf) akıllı telefonlarınızı kullanarak internet üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://acikogretim.istanbul.edu.tr SİTESİNİ KULLANACAK OLAN AUZEF PROGRAMLARI:
AÇIKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI: AÇIKÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI:
 – Tarih  – Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
 – Felsefe  – Sosyal Hizmetler
 – Coğrafya  – Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Yönetimi
 – Sosyoloji  – Perakende Satış ve Mağazacılık
 – İşletme  – Kültürel Miras ve Turizm
 – İktisat  – Sağlık Yönetimi
 – Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği
AÇIK ÖĞRETİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI:
 – Hemşirelik
 – Acil Durum ve Afet Yönetimi
 – Sosyal Hizmetler
 – Sağlık Kurumları İşletmeciliği
http://ue.istanbul.edu.tr SİTESİNİ KULLANACAK OLAN AUZEF PROGRAMLARI:
AUZEF UZAKTAN EĞİTİM LİSANS PROGRAMLARI: AUZEF UZAKTAN EĞİTİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI:
 – Kamu Yönetimi  – Acil Durum ve Afet Yönetimi
 – Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri  – Coğrafi Bilgi Sistemleri
 – Gazetecilik  – Çocuk Gelişimi
 – Halkla İlişkiler ve Tanıtım  – İş Sağlığı ve Güvenliği
 – İktisat  – Medya ve İletişim
 – İşletme  – Bankacılık ve Sigortacılık
 – Maliye  – Dış Ticaret
– Radyo TV ve Sinema
 – Ekonometri
AUZEF UZAKTAN EĞİTİM LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARI:
 – Endüstri Mühendisliği
 – Halkla İlişkiler ve Tanıtım
http://ue.istanbul.edu.tr SİTESİNİ KULLANACAK UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI:
DİĞER FAKÜLTELERE BAĞLI UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI
*AUZEF dışındaki fakültelere bağlı Uzaktan Eğitim programlarının; ders içeriklerinin hazırlanması, yürütülmesi, öğrencilere ders materyallerinin sunulması, belirtilen tarihlerde sınavların gerçekleştirilmesi dışında kalan öğrencilik işlemleri (öğrenci belgesi, ders alma ve düzenleme, askerlik işlemleri, kayıt ve kayıt yenileme, sildirme ve dondurma, vb. özlük işlemleri) bağlı bulunduğu fakülte öğrenci işleri tarafından yapılır.
 – Adalet – İlahiyat Lisans Tamamlama (İLİTAM)