Öğrenci Temsilciliği Seçimleri

Öğrenci Temsilciğili İçin Son Tur Seçimleri Başladı!

"Aşağıdaki ilgili maddeye göre 03.11.2016 tarihinde gerçekleştirilen öğrenci temsilcisi seçimi için yeterli katılım oranı sağlanamadığından son tur olan 3. tur seçimleri oylama işlemi 04.11.2016 tarihinde saat 17.00 a kadar yapılacak olup, oylamaya katılan öğrenci sayısına göre salt çoğunluğu sağlayan adaylar temsilci olarak seçilecektir."

Oy Kullanmak için: http://161.9.143.22/auzeftemsilci

İstanbul Üniversitesi

Öğrenci Konseyi Yönergesi

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Bölüm, Program, Anabilim Dalı, Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi
Madde 8 — (Değişik, İ.Ü.Senatosunun 08.12.2010 tarihli, 28 sayılı toplantısı / 2.md.) Bölüm / Program / Anabilim Dalı / Anasanat Dalı Öğrenci Temsilcisi; İstanbul Üniversitesi'nin:
a) Fakülte, Yüksekokul veya Konservatuvarlarındaki her bir bölüm,
b) Meslek Yüksekokullarındaki her bir program,
c) Enstitülerindeki her bir Anabilim dalı/Anasanat dalı,
öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalı öğrenci temsilcilikleri seçimlerinde, seçimin yapılabilmesi için birinci tur seçimlerde seçimin yapıldığı Bölüm/Program/Anabilim dalı/Anasanat dalına kayıtlı öğrencilerin (varsa ikinci öğretim öğrencileri dahil) en az %60' ının, ikinci turda ise en az %50'sinin seçime katılması şarttır. İlk iki turda seçim yapılamaz ise üçüncü turda katılma şartı aranmaz.