Türkçe
Öğrenci İşleri

Öğrenci İşleri

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu örgüt yapısı olarak Fakülte Sekreterine bağlı olup, öğrenci kayıtları, kayıt evraklarının dosyalanması, öğrencilerin belge talepleri, öğrencilerin askerlik şubelerine durumlarının bildirilmesi, öğrenciler hakkında alınan (kayıt sildirme, kayıt dondurma gibi) Fakülte Yönetim Kurulu Kararlarını İ.Ü Otomasyon Sistemine işlenmesi işlemlerini, Şehit ve gazi yakını olduğunu belgeleyen öğrencilerin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmesi, Eyybis 'te belirlenen Fakültemizde bulunan programlara ait ders müfredatlarının İ.Ü Otomasyon Sistemine işlenmesi, Dersi veren öğretim üyelerinin derslere göre tanımlanması, işlemlerini ve öğrencilerin birimle ilgili diğer işlemlerini, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ve Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından belirlenen Yönetmelikler, Yönergeler, Esaslar, Kararlar ve Kılavuzlar doğrultusunda yürütür.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından istenen birimle ilgili verilerin bildirimi işlemlerini yapar.

657 sayılı yasa ile belirlenen Devlet memurları çalışma saatlerine ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenen ( Yaz, Kış uygulaması) mesai saatleri doğrultusunda hizmet verir.