Mezuniyet Belgesi

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

Fakültemizden mezun olan öğrencilerin geçici mezuniyet belgeleri; AKSİS üzerinden talep edilerek Elektronik imzalı şekilde verilmeye başlanmıştır. Bu nedenle fakültemize yapılan Islak imzalı Geçici Mezuniyet Belgesi müracaatları kabul edilmeyecektir.

Öğrenci AKSİS Sistemi Üzerinden Elektronik Belge Talebinde Bulunabilecek Öğrenciler:

Yalnızca AKSİS sayfalarındaki statü kısmında ’MEZUN’ ibaresi olan öğrenciler E-imzalı Geçici Mezuniyet Belgesi talebinde bulunabilir.

DİPLOMA

AUZEF’deki yetkili yönetici tarafından yemin metni okutularak imza karşılığında Mezuniyet diplomaları teslim edilir. Öğrencinin kimlik kartını diplomasını alırken teslim etmesi gerekmektedir. Kişi AUZEF kimlik kartını kaybetmişse ulusal bir gazeteye kayıp ilanı verir. Kayıp ilanı ve dilekçesini teslim ettikten sonra belgesini teslim alır.

Diploma ile birlikte öğrenciye Not Durum Belgesi (Transkript) verilir.

Diplomalar öğrencilerin kendisine veya öğrencinin noterde vekâlet verdiği yakınlarına teslim edilir. Vekâletname ibraz edecek mezun yakınları, vekâletnamenin aslını ibraz eder. Vekâletnamede diploma veya mezuniyete ilişkin belgeleri almaya yetkili kılındığı belirtilir. Hak sahibinin, yurt dışında bulunması halinde T.C. konsolosluklarından alınmış vekaletname ile, ölümü halinde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi ve mezunun ölümünü belgelemesi koşulu ile birinci derece yakınına teslim edilir. Bu durum daha sonra başvuruda bulunan diğer kanuni mirasçılarına (istekleri halinde yazı ile) bildirilir. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.

NOT: Fakültemizden ıslak imzalı geçici mezuniyet belgesi alan öğrencilerin, diplomalarını alabilmeleri için ıslak imzalı geçici mezuniyet belgelerini iade etmeleri gerekmektedir. E- imzalı geçici mezuniyet belgesinin iade edilmesi gerekmemektedir.