İkamet İzni Başvuruları

Uluslararası (Yabancı Uyruklu) öğrencilerimiz için, T.C. İçişleri Bakanlığı İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden 24 Mayıs 2016 tarihinde gelen bilgilendirme yazısı aşağıdaki gibidir.

İlgili resmi yazıyı okumak için tıklayınız.

 

YABANCI ÖĞRENCİLER, İKAMET İZNİ BİLGİLENDİRMESİ 

 

İkamet İzni Başvurumu Nasıl Yapabilirim?

 • Başvurular goc.gov.tr adresinden e-ikamet sistemine bağlanarak gerçekleştirilir.

 • Randevu alınırken bilgiler eksiksiz doldurularak randevu tarihi alınır.

 • Randevu tarihinde başvuru esnasında sistemde belirtilen evraklar tamamlanarak randevu yerinde

  zamanında bulunulur.

  Başvuru Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar:

 • Başvuruların vize veya vize muafiyet süreleri içerisinde yapılmış olması gerekmektedir.

 • Başvurular esnasında 180/90 kuralına uygunluk denetlenmektedir. Buna göre Türkiye’ye Vize/Vize

  muafiyeti kapsamında giriş yapan yabancılar Ülkemiz sınırları içerisinde ikamet izinleri bulunmadan

  en fazla 90 gün kalabilirler.

 

 • Yabancılar pasaportlarını değiştirmişler ise başvurularını ilk başvuru olarak yapmakla yükümlüdürler.
 • Şartlı giriş yapmış yabancılar tebliğ tarihinde belirtilmiş 10 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmelidirler. Aksi halde başvuruları hiçbir halde kabul edilememektedir.

 

 • Öğrenci ikamet iznine başvurabilecek kişiler mevzuatta açıkça belirtilmiştir;
  • Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
  • Özel öğrenci/ Misafir statüsünde bulunanlar
  • Erasmus Staj programı için ülkemizde bulunanlar ÖĞRENCİ İKAMETİ ALAMAZLAR
 • Öğrenci ikamet izni alamayan Türkçe Öğrenme Kursu Öğrencileri, Özel/Misafir Öğrenciler, Erasmus Staj Programı Stajyerleri yalnızca KISA DÖNEM ikamet iznine başvurabilirler.

 

 • Öğrenci ikamet başvurusu vize muafiyeti/vize süresi dâhilinde üniversite kaydı gerçekleştirildikten sonra yapılabilir.

Örnek: 30.10.2015 tarihinde kaydını yaptırmış bir kişi 15.10.2015 tarihinde ikamet izni başvurusunda bulunmuş ise vize/vize muafiyeti tarihleri kayıt ve başvuru tarihlerini kapsamıyorsa başvurusu öğrenci ikamet izni başvurusu olarak kabul edilemez.

 

 • Şartlı giriş yapan yabancılar eğer şartlı giriş yaptıkları tarihte üniversite kayıtlarını yaptırmamışlarsa öğrenci ikamet izni alamazlar.

 • Üniversiteye kayıt tarihinden itibaren ilk üç ay içerisinde öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancı öğrenciler bu üç ay içerisinde sigorta yaptıracaklarını taahhüt etmeleri halinde Sağlık Sigortası beyan etmeden başvurularını gerçekleştirebilirler. İlk üç ay sonrasında ise 6458 sayılı kanunda belirtildiği üzere diğer ikamet türlerinde olduğu gibi öğrenci ikametinde de sağlık sigortası zorunludur. Buna Göre

  • Sigortasıbulunmayanyabancıöğrencilerin06/06/2014tarihve9sayılıİkametİzniTaleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge’de belirlenen asgari teminat yapısını kapsayan Özel Sağlık Sigortasından edinmek zorundadır.

  • İkili anlaşmalar çerçevesinde ülkelerinde sahip oldukları sağlık sigortasını ülkemizde kullanma hakları bulunan yabancı öğrenciler ülkelerinin sosyal güvenlik kurumundan aldıkları belgelerini Beşiktaş Sosyal Güven Merkezi’ne giderek onaylatmaları gerekmektedir.

 • Yabancı öğrenciler ülkelerinden gelirken uluslararası bir sağlık sigortası yaptırmışlarsa bu sağlık sigortalarının çevirilerinin yaptırılması ve bu sigortaların asgari teminat yapısının ikamet izni başvurularına uygunluğunun üniversite tarafından bir yazı ile onaylanıp taahhüt etmesi şartıyla başvurularında kullanabileceklerdir.
 • Eğer üniversite ile irtibata geçilmiş ise müdürlüğümüz tarafından verilen randevu tarihinde belirtilen yerde bulunulmalıdır. Aksi takdirde randevusu üniversitedeki randevu tarihinden önce olanların başvuruları kabul edilmez. İleri tarihli randevusu olanların ise ancak randevu tarihinde bireysel olarak başvurmaları halinde başvuruları kabul edilir. Bununla birlikte derse devam zorunluluğu, sınav gibi konuların mazeret olarak sunulması durumunda bu beyanlar mazeret olarak kabul edilmemektedir.

 

İkamet İznimin Süresi Bitti Ne Yapmalıyım?

  - Eğer Öğrencilik hakkı devam ediyor ise;

 • İkamet izni başvuruları en erken ikamet bitim süresinden 60 gün önce her halde ikamet izni bitmeden gerçekleştirilir. Ancak ikamet izni bitmiş yabancı öğrenciler ikamet bitimlerinden itibaren 10 gün içerisinde cezalı olarak başvuruda bulunabilirler.

  - Eğer 10 günlük başvuru süresi kaçırıldı ise;

 • Yabancı Öğrencinin geçerli bir mazereti var ise mazeretini ispatlayan yazılı belge ile birlikte müdürlüğümüze başvurur. Bir dilekçe ile alınan mazeret yetkili komisyon tarafından değerlendirilir. Komisyonun olumsuz karar vermesi halinde komisyonun karar verme süresi de cezaya dahil edilir.
 • Yabancı Öğrencinin geçerli bir mazereti bulunmaması durumunda başvurusu reddedilerek çıkışa yönlendirilir.

  - Öğrencilik hakkı devam etmiyor ise;

 • Yabancının öğrencilik hakkı bitti ise iş ve işlemleri diğer ikamet izni türleri ile ilgili hükümlere tabi olur. Her halükarda ikamet izni bitmeden veya ikamet bitim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde şartlarını sağladığı ikamet izni türüne başvurması gerekmektedir.

 

Mezun Oldum/Mezun Olacağım Ne Yapmalıyım?

 • Mezun olacak yabancı öğrenciler ikamet işlemleri ile ilgili mevzuata göre 10 gün içerisinde mezuniyetlerini müdürlüğümüze bildirmekle yükümlüdürler.

 

Okul/Bölüm/Fakültemi Değiştirdim Ne Yapmalıyım?

 • Yabancı öğrenci bir ilden başka bir ile üniversite değişikliği yapıyorsa 10 gün içerisinde müdürlüğümüze gelerek bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

 • Eğer yabancı öğrenci aynı il içerisinde bir üniversiteye geçiş yapıyorsa, fakültesini, bölümünü öğrencilik statüsünde her hangi bir kesintide bulunmadan değiştirmişse 20 gün içerisinde müdürlüğümüze gelerek bildirimde bulunmakla yükümlüdür.

 

Evraklarımı Tamamlamadım Yine De Randevuma Gelebilir Miyim?

 • İkamet İzni işlemleri ile ilgili mevzuata göre randevu tarihinde randevu yerinde bulunan yabancılara 30 gün eksik evrak tamamlama süresi tanınır.

Buna göre;

  • Evraklar tamamlanmamış durumda olsa bile randevusu bulunan yabancı randevu tarihinde randevu yerinde bulunmalıdır.
  • Sağlık Sigortası, öğrenci belgesi vb. evrakların temini sonrası başvuru yapmak geçerli başvuru şekli değildir. İkamet izni başvuruları süreler dâhilinde yapıldığı sürece geçerli olmaktadır.
  • Pasaportunu yenileyen öğrencilerin konsolosluklarında yaşadıkları aksaklıklar nedeniyle ikamet izni başvurularını geciktirmeleri yerine ikamet izni ile ilgili sürelerde başvuru yapmaları ve bu konu hakkında bize konsolosluklarından aldıkları yazı ile müracaat ederek bilgi vermeleri gerekmektedir.

 

Randevu Tarihinden Önce Başvurum İçin Gelebilir Miyim?

 

 • İkamet izni işlemleri ile ilgili verilen randevu tarihlerinin öne alınması gibi bir uygulama bulunmamaktadır. Ancak ciddi zaruri durumların bulunması halinde yazılı belge ile müdürlüğümüze başvuran öğrencilerin başvuruları değerlendirilebilecektir.

 

Randevu Tarihimi Kaçırdım Ne Yapmalıyım?

 • İkamet izni başvuruları için verilen randevu tarihleri kesin olmakla birlikte randevusuna gelmeyen yabancılar vize/vize muafiyeti süreleri içerisinde bulunuyor iseler yeni bir randevu almalıdırlar.