Doç. Dr. Musa ŞAHİN

Birim : Mühendislik Fakültesi

Bölüm : Kimya Bölümü

Ana Bilim Dalı : Anorganik Kimya Anabilim Dalı

Görev : Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Doktora :  İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri, Kimya, 2004-2009

Yüksek Lisans : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen bilimleri, Kimya, 2001-2004

Lisans : KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, Kimya, 1996-2001

  

YAPTIĞI TEZLER

Doktora, "Bazısübstitüe N1,N4-diariliden-S-alkil-tiyosemikarbazonların nikel(II) veuranil(II) kompleksleri’’,

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Anorganik Kimya Aralık, 2009.

YüksekLisans, "‘Bazı S-AlkiltiyosemikarbazonlarınFe(III) ve Ni(II) Template Ürünlerinin İncelenmesi’’,

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Anorganik Kimya Temmuz, 2004.