Doç. Dr. Levent ŞAHİN

 Kimlik Bilgileri

Doğum Tarihi: 08/06/1980

Öğrenim Durumu:

Lisans : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi - 2002
Yüksek Lisans : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Onsekiz Mart Üniversitesi - 2005
Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık : Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, İstanbul Üniversitesi – 2010
Doçentlik : Sosyal Politika, İstanbul Üniversitesi – 2012

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı:

Tez Başlığı : “İnsan Kaynakları Yönetiminde Ücretlendirmenin Yasal Çerçevesi”
Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Benli

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı:

Tez Başlığı : “Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türkiye’de Genç İşsizlik Sorunu”
Tez Danışmanı : Prof. Dr. Sedat Murat

Görevler:

Arş.Gör.           : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF ( 2002-2006)
Arş.Gör.           : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (2006-2010)
Dr.Ar.Gör.        : Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İİBF (2010-2011)
Yrd. Doç. Dr.  : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (2011-2012)
Doç. Dr.           : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi (2012-…….)