Mezuniyet Belgesi

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ

Öğrenci, imza karşılığında geçici mezuniyet belgesini teslim alır. Geçici mezuniyet belgesini teslim alan öğrenciden AUZEF öğrenci kimlik kartı geri alınır.

Öğrenci, AUZEF kimlik kartını kaybetmişse ulusal bir gazeteye kayıp ilanı verir. Kayıp ilanı ve dilekçesini teslim ettikten sonra geçici mezuniyet belgesini teslim alır.

Diplomalar ve geçici mezuniyet belgeleri öğrencilerin kendisine veya öğrencinin noterde vekâlet verdiği yakınlarına teslim edilir. Vekâletname ibraz edecek mezun yakınları, vekâletnamenin aslını ibraz eder. Vekâletnamede diploma veya mezuniyete ilişkin belgeleri almaya yetkili kılındığı belirtilir. Hak sahibinin, yurt dışında bulunması halinde T.C. konsolosluklarından alınmış vekaletname ile, ölümü halinde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi ve mezunun ölümünü belgelemesi koşulu ile birinci derece yakınına teslim edilir. Bu durum daha sonra başvuruda bulunan diğer kanuni mirasçılarına (istekleri halinde yazı ile) bildirilir. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.

 DİPLOMA

AUZEF’deki yetkili yönetici tarafından yemin metni okutularak imza karşılığında Mezuniyet diplomaları teslim edilir. Öğrencinin, kendisine verilen geçici mezuniyet belgesini diplomasını alırken teslim etmesi gerekmektedir. Öğrenci, geçici mezuniyet belgesini kaybetmişse kaybettiğine dair dilekçesini teslim eder.

Diploma ile birlikte öğrenciye Not Durum Belgesi (Transkript) verilir.

Diplomalar öğrencilerin kendisine veya öğrencinin noterde vekâlet verdiği yakınlarına teslim edilir. Vekâletname ibraz edecek mezun yakınları, vekâletnamenin aslını ibraz eder. Vekâletnamede diploma veya mezuniyete ilişkin belgeleri almaya yetkili kılındığı belirtilir. Hak sahibinin, yurt dışında bulunması halinde T.C. konsolosluklarından alınmış vekaletname ile, ölümü halinde “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğini beyan etmesi ve mezunun ölümünü belgelemesi koşulu ile birinci derece yakınına teslim edilir. Bu durum daha sonra başvuruda bulunan diğer kanuni mirasçılarına (istekleri halinde yazı ile) bildirilir. Posta ile diploma gönderilmez, telefon ya da faksla yapılan talepler dikkate alınmaz.