Ders Seçimi 

Öğrenciler ders seçim işlemlerini  http://aksis.istanbul.edu.tr otomasyon sitesi üzerinden gerçekleştirirler.

AUZEF’te dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu dersleri; seçmeli dersler ise öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği dersleri ifade eder.

Seçmeli dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan dersler olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarına ilişkin dersler de olabilir. Alınan dersten/derslerden başarısız olunması durumunda ilgili ders/dersler tekrar edilir. Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır. Öğrenciler Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerinden birini seçerler. Bu derslere ilişkin değerlendirme sonucu, başarılı olunması durumunda not durum belgesinde (transktript) (G) harf notu olarak belirtilir.

İlgili birim kurullarının kararı ile bazı dersler, ön şartlı veya bağlantılı şartlı olarak kabul edilebilir. Önşartlı derslerin alınabilmesi için ön şart olan dersin başarılması gerekir. Bağlantılı şartlı derslerin alınabilmesi için ise, önceki bağlantılı dersin alınması ve sınavına girme hakkının elde edilmesi gerekir. Öğrenciler belirlenmiş seçmeli ders grupları içerisinden daha önce seçtikleri bir dersi değiştirerek yerine; yarıyıl esası uygulamasında ilgili yarıyılda, yıl esası uygulamasında ise ilgili yılda aynı seçmeli ders grubu içerisinde önerilen eş kredi yüküne sahip başka bir seçmeli dersi alabilirler. Bu durumda yeni dersten alınan not, önceki notuna bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansıtılır. Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.