Ders Seçimi 

Öğrenciler ders seçim işlemlerini  http://aksis.istanbul.edu.tr otomasyon sitesi üzerinden gerçekleştirirler.

AUZEF’te dersler, zorunlu derslerden oluşur. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Öğrencinin mezun olabilmesi için döneme ait tüm zorunlu derslerini alması gerekmektedir. Ders seçim işlemi yapılırken mutlaka mikro sitelerde bulunan ders listeleri kontrol edilmelidir. Alınan ders/dersler kredi yükü, ANO ve AGNO hesabına katılır.

(DD) ve (DC) harf notlu dersler tekrar alınabilir. Bu durumda tekrarlanan dersten alınan son başarı notu, önceki nota bakılmadan AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transktript) yansır. Bir dersten (DC) ve (DD) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi koşullu olarak başarmış sayılır. Mezuniyette koşullu başarılı notların, başarılı kabul edilebilmesi için öğrencinin AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

FF harf notu ile başarısız olunan derslerde, ders yeniden alındığında eski notuna bakılmadan yeni alınan harf notu AGNO hesaplamasında not durum belgesine (transkript) yansıtılır. Bir dersin AKTS kredisi, öğrencilerin o derse ilişkin olarak belirlenmiş olan öğrenme kazanımları için gerekli çalışma yükünü ifade eder.