Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ 

1968 yılında Karabük’te doğdu, aslen Kastamonuludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümünü 1992 yılında bitirdi. 1993 yılında aynı üniversitede Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1997 yılında, Amerika Birleşik Devletleri, Cornell Üniversitesi’nde araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi’nde 2005 yılında Sosyal Politika alanında Doçent ve 2010 yılında Profesör oldu. 2006 – 2009 döneminde İ.Ü. İktisat Fakülte Kurulu Üyeliği görevini yerine getirdi. 2009 yılında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Müsteşar Yardımcılığı görevine getirildi. Bakanlıktaki görevi süresince Ulusal İstihdam Stratejisi hazırlık çalışmalarını koordine etti. “UMEM Beceri 10” Projesini hazırladı ve projenin Bakanlık adına İcra Kurulu Başkanlığını yürüttü. Bakanlık’taki çalışmalarının ardından İstanbul Üniversitesine dönen Ersöz, 2013-2015 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde Dekan görevini yürüttü. 13 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak göreve başlayan Ersöz, 11 Şubat 2016’da vekaleten Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) Dekanlığı görevine getirildi.. Her iki görevini de başarıyla yürütmektedir.

Yayınlanmış 8 kitabı ve 50’nin üzerinde araştırma ve makalesi bulunmaktadır.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

Mesleki Kariyer

06.06.2010: Profesör (Sosyal Politika Alanı)

2005 – 2010: Doçent (Sosyal Politika Alanı)

2002-2005: Yardımcı Doçent (Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

2000 – 2002: Dr. Araş. Gör. (Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

1993 – 2000: Araş. Gör. (Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı) (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü)

İdari Görev

2016-halen: Dekan, İstanbul Üniversitesi, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

2015-halen: Rektör Yardımcısı, İstanbul Üniversitesi

2013-2015: Dekan; İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi

2011- : Müsteşar Yardımcısı; Milli Eğitim Bakanlığı

2009-2011: Müsteşar Yardımcısı – Bakan Danışmanı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

2009-2009: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, İstanbul Üniversitesi

2006-2009: Fakülte Kurulu Üyeliği, İktisat Fakültesi

2005-2009: Sosyal Siyaset Konferansları Editörü (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Çal. Eko. Ve End. Blm)

2004-2006: Teslim ve Kabul Komisyonu (İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi)

Çalışma Alanı

Bulunduğu Anabilim Dalı: Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı
Diğer İlgi Alanları: Sosyal Siyaset, Refah Devleti, Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Eğitim, Özelleştirme, Yoksulluk, Sendikacılık ve Toplu Pazarlık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Sosyal Güvenlik, Çalışma Ekonomisi, İş Piyasaları.