Başkanının Mesajı

PROGRAM BAŞKANININ MESAJI

Programımız, ulusal ve uluslararası kültürel birikimi disiplinler arası işbirliği çerçevesinde ele alıp eleştirel bir tutumla değerlendiren, elde edilen sonuçları felsefi bir bakış açısıyla yorumlayıp, toplumla paylaşan ve dünya sorunları karşısında duyarlı öğrenciler yetiştirmeyi amaç edinmiştir.

Bu doğrultuda, gelişen teknolojiyi de kullanarak, felsefeye ilgi duyan, profesyonel anlamda felsefi metinler üzerinde çalışmak isteyen, felsefi tutuma ulaşmayı hedef edinen kişilere, bu eğitimi vermeyi hedeflemekteyiz.

Felsefe Program Başkanı

Doç. Dr. Uğur EKREN