AUZEF Süreçler

Auzef’te üretilen hizmetten yararlanacak kitlelerin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karşılamak üzere  Süreçlerle Yönetim Modeli uygulanmaktadır. Bu çerçevede 3 adet üst süreç (yönetim süreçleri, fonksiyonel süreçler ve destek süreçler)  belirlenmiştir. Kalite Geliştirme süreci Yönetim Süreçlerinde, Genel İdari Hizmetler Süreci ise Destek Süreçler içinde yer almaktadır. Fonksiyonel Süreçler ise 5 adet süreçten oluşmaktadır; Eğitim Öğretim Süreci, Müfredat Yönetim Süreci, Ölçme Değerlendirme Süreci, Bilişim Hizmetleri Süreci, ve Görsel Materyal Üretim Süreci. Bu süreçlerin alt süreç ve detay süreçleri de bulunmaktadır.

Kalite Geliştirme Süreci

AUZEF bünyesinde yürütülen kalite faaliyetlerinin tüm kurumda benimsenerek, süreçlerin işlerini kalite çerçevesinde yürütmelerini sağlamakla ilgili işleri gerçekleştirir.

Genel İdari Hizmetler Süreci

AUZEF bünyesinde ana süreçlerin ve yönetsel süreçlerin etkin, verimli, zamanında ve kaliteli sürdürülmesi için gerekli düzenlemeleri yaparak, prosedürleri ve ilgili doküman ve ana hususları tanımlama işlerini gerçekleştirir.

Eğitim Öğretim Süreci

Öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları bilgilerin zamanında ve doğru olarak yayınlanması, ders kayıt işlerinin sorunsuz ve gecikmesiz yapılması, ders devam takip ve içeriklerle ilgili bilgilendirme ve yönlendirmelerin aksatılmadan sağlanması, ölçme değerlendirme işlemlerinin koordinasyonunun sağlanması, dönem, sene ve program sonu işlerinin yapılması, her dönem başı ders alma, danışmanlık, kayıt, ödemeler işlerinin planlanması ve takip edilmesi ve öğrenci çözüm merkezi kalitesinde hizmet vermesi ile ilgili akışların düzenlenmesi işlerini gerçekleştirir.

Müfredat Süreci

AUZEF bünyesinde program açmak, yürütmek ve mezun vermek için gerekli müfredat basamakları ve iş akışları ile sorumlukların belirlenmesi işlerini gerçekleştirir.

Ölçme Değerlendirme Süreci

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde, üniversite içinde ve dışında yapılacak sınavları hazırlamak, ölçme ve değerlendirme süreçlerinin ve iş akışları ile sorumlukların belirlenmesi işlerini gerçekleştirir.

Bilişim Hizmetleri Süreci

AUZEF bünyesinde veya beraberliğinde yapılan faaliyetlerde, bilişim hizmetleri ile ilgili sunucu, yedekleme, web servis, program kurma ve yönetme, paket program ihtiyaçları, network ve internet ihtiyaçlarının belirlenmesi, taleplerin değerlendirilmesi, araştırma ve geliştirme raporlarının hazırlanıp faaliyetlerin sürdürülmesi, uygulamaların bizzat yapılması ve yapılanların denetlenmesi, dış kurumlarla bilişim iş birliklerinin sürdürülmesi ve yönetilmesi, sistemlerin 7/24 ayakta tutulması işlerini gerçekleştirir.

Görsel Materyal Üretim Süreci

AUZEF'in iç ve dış paydaşları bünyesinde ve işbirliklerinde yürütülen programlara ait her türlü ders materyalinin, e-eğitim içeriğine çevrilmesi, ses ve görüntülü hizmetler gerektiren eğitim, öğretim ve araştırma konularında seslendirme ve görüntü kaydı ile kurgu, montaj, yapım sorumluluklarının gerçekleştirilmesini sağlar.